Rektor: Ingen skillnad på nationalitet

Publicerad 2010-01-18

KTH gör ingen skillnad på nationalitet för antagningen till forskarstudier och de olika formerna för finansiering, skriver rektor Peter Gudmundson i ett svar i debatten om utländska doktoranders villkor på KTH.

Peter Gudmundson
Peter Gudmundson, rektor

För det första vill jag understryka att KTH ska vara attraktivt för forskarstudier. Här har både jag och artikelförfattarna samma uppfattning. Det är bra att vi kontinuerligt för en diskussion kring dessa frågor.

När det gäller antagning till studier på forskarnivå och de olika formerna för finansiering vill jag poängtera att det inte görs någon skillnad på nationalitet. Det finns svenskar och internationella studenter på alla former av finansiering. Att andelen utländska forskarstuderande med stipendiefinansiering är större än andelen svenska studenter beror på att de flesta internationella stipendiaterna har stipendier från sina hemländer.

Jag vill också understryka den principiella skillnad som finns mellan ett stipendium och ett anställningsförhållande. Ett stipendium ges för finansiering av studier. Det betyder att KTH inte kan förelägga arbetsuppgifter på samma sätt som för en doktorandtjänst.

Artikelförfattarna påpekar att KTH kan göra tilläggsfinansiering av stipendier om de skulle vara för låga. Detta görs också på KTH. Enligt KTH:s interna regler ska tilläggsstipendier utfärdas som gör att de når upp till en nivå som minst är den som Svenska Institutet tillämpar för stipendier till studenter på forskarnivå. Det ska också påpekas att KTH inte är tillåtet att använda statliga anslag för detta ändamål. Här har Chalmers en fördel som genom sin stiftelseform har helt andra möjligheter.

När det gäller utlysning av doktorandtjänster, som är den huvudsakliga finansieringsformen för studier på forskarnivå, finns i allmänhet både svenska och utländska sökande. KTH:s doktorandtjänster anser jag vara mycket konkurrenskraftiga. Det är den bäst lämpade som anställs.

Jag anser dock att vi även i fortsättningen ska hålla dörren öppen för studenter som kommer med stipendier från sina hemländer. När det gäller utbildningsbidrag ska jag närmare undersöka om det finns skillnad i hur svenska och utländska doktorander behandlas. Enligt KTH:s regler görs naturligtvis ingen skillnad på nationalitet i detta avseende.


Peter Gudmundson, rektor

Debatt: Utländska doktorander särbehandlas

Svara på debattinlägget!

Gör din röst hörd i aktuella frågor som rör KTH. Skicka ett inlägg till Campis debattsida. Textomfång: Max 3500 tecken (räknat utan mellanslag) per inlägg.

campiredaktionen@kth.se