Till innehåll på sidan
Anna Finne Wistrand
Jag brinner för att förmedla hur inspirerande kemistudier kan vara, säger Anna Finne Wistrand. (Foto: Christer Gummeson)

Rekordstort kemiintresse efter kampanj

Publicerad 2012-09-10

Nästan 70 procent fler studenter sökte till kemiprogrammet i höst jämfört med förra året. En förklaring är den kampanj som Skolan för kemivetenskap drivit för att göra ämnet populärt. I centrum för kampanjarbetet står Anna Finne Wistrand:

– Det kändes fantastiskt när vi såg siffrorna. Man kan ju inte säkert veta hur stor effekt kampanjen haft på söktrycket, men visst har vi fått mycket positiv respons på det vi gjort det senaste året, säger hon.

Kampanjen började för två år sedan, då Anna Finne Wistrand och hennes kollegor bjöd in gymnasielärare från hela landet till en heldag på KTH för att utveckla ett tätare samarbete. Besöket blev också KTH:s smygstart på det internationella kemiåret 2011.

Sedan dess har Kemiskolan lagt ned mycket resurser för att öka kemiintresset hos landets ungdomar. Fokus lades på att låta intresserade skolelever besöka KTH:s forskningslabb och träffa kemistudenter.

Studiebesöken gick bland annat till 10 besöksstationer på Kemiskolan, där gymnasieeleverna fick träffa forskargrupperna i labbmiljö. Elever har även bjudits in till så kallade VIP-kvällar med föreläsningar och middag på studentsektionen. Tillsammans med organisationen Unga forskare har KTH också arrangerat ett helgprogram, där gymnasister fått skapa en experiment-show som de sedan turnerat med på olika högstadieskolor.

Effekten av studiebesöken blev bland annat att eleverna insåg vad kemistudier egentligen handlar om, enligt en enkät som Anna Finne Wistrand genomfört. Fördomarna om att kemi enbart är samma sak som en forskare i labbrock som blandar vätskor, de kom på skam, säger hon.

– Eleverna fick upp ögonen och förstod att kemi är ett tillämpande ämne som behövs för att vi ska kunna lösa frågor inom till exempel energi, medicin och hållbar utveckling.

Kemilådan en succé

Anna Finne Wistrand har även varit ute på gymnasieskolorna med den nyframtagna Kemilådan. Lådan finns för närvarande i två varianter, den ena innehåller material för att konstruera en solcell, den andra utrustning för att bygga hållbara material.

– Det har varit mycket lyckat. Eleverna har verkligen gått igång på experimenten och inte velat sluta förrän de gått i mål, fastän lektionen varit slut för länge sedan.

Erfarenheterna med Kemilådan ringar in två avgörande faktorer för att man ska lyckas med rekryteringen till kemistudier på högskolenivå, menar Anna Finne Wistrand. Dels handlar det om ett framgångsrikt samarbete med kemilärarna på gymnasiet, dels om att inspirera eleverna och väcka deras kemiintresse.

– Vi är helt fel ute om vi bara riktar in vårt rekryteringsarbete mot eleverna. Om inte de upplever att gymnasieskolans kemi är tillräckligt intressant, så kommer de heller inte vilja plugga kemi på KTH. Så det gäller att gymnasielärarna tror på kemin lika mycket som vi på KTH gör, säger Anna Finne Wistrand.

Nya studenter mer motiverade

Själv drivs hon i hög grad av den frustration hon känner över att kemiämnet fått negativ klang i en stor del av medierapporteringen.

– Jag brinner för att förmedla hur inspirerande kemistudier kan vara. Det är det jag kan locka med, jag kan inte programmera eleverna till att plugga kemi på KTH. Men om jag lyckas sprida intresset för kemi, så kommer ungdomarnas vilja att söka till KTH på köpet.

Årets rekordstora söktryck till kemivetenskapsprogrammet innebar att det för första gången på flera år var fler förstahandsökande än antalet utbildningsplatser. Det gjorde också att betygsintaget höjdes från förra årets 14,2 till 18,7 poäng.

– Därför har vi också fått mer motiverade studenter i år. Jag har ännu bara undervisat dem i två veckor och kan inte säga så mycket om deras prestationer. Men vi räknar ju med att de kommer att prestera bättre på kurserna än tidigare årskullar.

Inför framtiden gäller det att inte slå av på takten utan att fortsatt sprida ordet om kemistudierna, understryker Anna Finne Wistrand.

– Det tar nog några år till innan Kemi lyckats skaffa sig ett så gott rykte att rekryteringen blir mer självgående.  När det blir vet jag inte, men vi är i alla fall inte där nu.

Text: Christer Gummeson

Kemiskolans rekryteringskampanj

  • Besöksstationer: Kemiskolan har tagit fram 10 besöksstationer som gymnasieelever kan besöka, där de träffar forskargrupper och kemistudenter
  • VIP-kvällar: KTH-studenter ordnar middagar på kemisektionen för gymnasieelever, och arrangerar en föreläsning med kemiforskare. Gymnasielever anmäler intresse för att delta på VIP-kvällen.
  • Experiment-show med Unga forskare: Elever i gymnasieskolans åk 3 besöker KTH under en helg, inom ramen för sitt projektarbete. Syftet är att ta fram en experiment-show som eleverna ska turnera med på högstadieskolor. Utvärderingar visar att söktrycket ökat mot gymnasieskolans NT-program i samband med besöken.
  • Kemilådan: KTH-lärare och KTH-studenter besöker kemilektion med en särskilt framtagen kemilåda: en modell för att bygga en solcell, en andra modell för att bygga hållbara material
  • Gymnasielärardag: Gymnasielärare i kemi bjuds in till KTH under höstlovsveckan för att utveckla samarbete med Kemiskolan.
  • Kemiskolan deltar även på Forskarfredag, Öppet hus, SACO-mässan och Berzeliusdagarna.