Till innehåll på sidan

Rekordsatsning för biobränsle

Jästsvampar
Framtidens bränsle? Jästsvampar av arten Saccharomyces cerevisiae. (Foto: Wikipedia/Masur)
Publicerad 2010-12-17

KTH är med som ett av tre nordiska universitet i en storsatsning på hållbarhetsforskning. Tillsammans med Danmarks Tekniska högskola och Chalmers ska man bygga ett forskningscentrum med fokus på bioenergi och förnybara resurser.

Björn Renberg, forskare i nanobioteknologi
Björn Renberg, forskare i nanobioteknologi

Det är Danska Novo Nordisk Fonden som ger de tre universiteten 850 miljoner svenska kronor till ett gemensamt forskningscentrum. Mathias Uhlén, KTH:s ansvarige för centret, beskriver satsningen som ett av de enskilt största forskningsanslagen någonsin i Skandinavien.

Enligt Björn Renberg, forskare på KTH i nanobioteknologi och platschef för KTH:s del i centret, kommer den gemensamma kraftansträngningen att resultera i mycket spännande forskning. Bland annat ska man effektivisera produktionen av biobränslen. Det gäller till exempel etanol och butanol som därmed kan stå sig bättre som alternativ till oljebaserade bränslen, säger han.

Forskningscentret ska också hitta vägar för att producera kemikalier på ett resurs- och miljömässigt hållbart sätt genom att använda mikroorganismer, till exempel jäst och bakterier, i stället för oljebaserade råvaror.

Världens årsförbrukning av olja brukar beräknas till svindlande 30 miljarder fat. En förbrukning som ökar hela tiden, framför allt i Kina och Indien, enligt uppgifter från USA:s energidepartement.

– Forskningen vid detta forskningscentrum är ett viktigt steg mot att ersätta olja med mikroorganismer, säger Björn Renberg.

KTH:s rektor Peter Gudmundson säger att anslaget tilldelas ett spännande område som har stor potential:

– Det innebär en förstärkning av energiforskningen på KTH. Men det är också ytterligare ett steg mot ett hållbart samhälle.

Centret kommer att ledas internationellt av Bernhard Palsson, professor vid University of California, San Diego, USA.

Forskningsområden som molekylär biologi, matematisk modellering, bioinformatik och fermenteringsteknologi kommer att ingå i forskningscentret. Huvudsäte för det nya centret blir Danmarks Tekniska Högskola och satellitcenter sätts upp vid KTH och Chalmers.


Text: Christer Gummeson