Till innehåll på sidan

Reaktorhallens framtid under diskussion

Publicerad 2018-03-05

Hallå där, Sigbritt Karlsson, rektor. Det ryktas om att Reaktorhallen, R1:an, inte ska tillhöra KTH längre. Stämmer det?
– Ingenting är bestämt. Vi ska göra ett omtag för att försöka behålla lokalen, som är av stort värde för KTH.

Det har pratats om att en annan myndighet skulle ta över. Stämmer det?
– Jag kan varken bekräfta eller dementera i det här läget. Dock är det som sagt väldigt viktigt för KTH att ha en sådan här teknikhistoriskt spännande arena för utåtriktad verksamhet.

Vad vill du uppnå med diskussionerna?
– Att vi får behålla Reaktorhallen i vår verksamhet. Tyvärr kan jag inte utveckla detta vidare här och nu eftersom ärendet är omgärdat av sekretess.

Berättat för: Jill Klackenberg

Fakta: R1, Sveriges första kärnreaktor, var i bruk mellan 1954 och 1970 på KTH:s campus. I dag används reaktorhallen som en blandning mellan kulturhus, studio och lab. Den har bland annat varit en arena för opera, dans, hackathons och teater.