Till innehåll på sidan
Åtta av tio ingenjörsstudenter som lyckas med sina studier har högutbildade föräldrar. (Foto: Jann Lipka)

Rätt föräldrar bäddar för framgång

Publicerad 2018-10-29

Hälften av dem som börjar en civilingenjörsutbildning hoppar av. Fler skulle lyckas med studierna om de förstod koderna för hur man pluggar, enligt en undersökning från KTH.

Susanne Engström

Goda förkunskaper i matte, teknik och naturvetenskap räcker inte alltid för att nå fram till en ingenjörsexamen. Minst lika viktigt är att passa in i studiekulturen och veta hur man ska prioritera och välja bort i ett bitvis högt studietempo.

– Det är viktigt att känna sig trygg i miljön, förstå yrkesrollen och hur utbildningen fungerar i syfte att nå slutmålet som ingenjör. Annars är det lätt att man ger upp när motgångarna kommer, säger Susanne Engström , forskare i utbildningsvetenskap och didaktik.

Genom en enkät ställd till civilingenjörsstudenter med två år kvar av utbildningen på elva lärosäten har hon kartlagt vilka som lyckas med studierna, vad som ger framgång och inspiration och vad de vill göra efter examen. Svaren, som sammanställts med uppgifter från SCB, tecknar en bild av nio olika studenttyper.

Stöd av föräldrar

Några skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter sticker ut. Kvinnor motiveras av att de vill göra något gott för samhället och väljer ofta bioteknik eller kemi. Männen siktar mot näringslivets toppskikt, en del har till skillnad från kvinnorna inspirerats av gymnasiets teknikprogram.

Gemensamt för åtta av nio studenttyper är den akademiska bakgrunden – nära 80 procent av studenterna har minst en högutbildad förälder, ofta ingenjörer. Enligt enkätsvaren har studenterna både inspirerats till studierna och fått stöd och hjälp av föräldrar, syskon eller andra nära släktingar under utbildningen.

– Har man med sig den här bakgrunden är man inne i systemet på en gång när man börjar en utbildning. Det är lättare att hantera upplevelser av att man inte fattar något av matten eller vad som är meningen med vissa kurser – man kan söka stöd hemma eller i sitt sociala nätverk.

Att ha ett bra kompisgäng att plugga med och kontakt med äldre studenter som kan ge råd och tips är andra viktiga framgångsfaktorer, enligt enkätsvaren.

Bryta mönstren

Endast hälften, 51 procent, av dem som börjar en civilingenjörsutbildning tar ut en examen, enligt siffror från SCB. Många hoppar av för att de inte når sina studieresultat eller inte tycker att utbildningen är något för dem.

Undersökningen vid KTH bekräftar bilden av vilka som lyckas, att ingenjörsyrket ofta går i arv, och att många kvinnliga studenter väljer bort de traditionellt manliga ingenjörsområdena. Om man vill bryta mönstren måste lärosätena bemöta studenterna på ett annat sätt, enligt Susanne Engström:

– Betydligt fler skulle kunna klara av att gå i mål. Det handlar om att förstå studenternas behov och utgå från deras funderingar, att vägleda så att de får rätt förhållningssätt och en insikt om hur kurser och ämneskunskaper passar in, hur den röda tråden ser ut på vägen mot en examen.

Text: Christer Gummeson

  • I studien , publicerad i International journal of technology and design education undersöks civilingenjörsstudenter som tar sig igenom sin utbildning – vilka de är, varför de söker och varför de lyckas. En enkät med 148 frågor gick ut till drygt 4300 studenter som startade sitt fjärde läsår 2012/2013. Drygt 1100 studenter vid elva lärosäten svarade. Utifrån svaren delades studenterna in i nio profiler, fyra kvinnliga och fem manliga. Föräldrars akademiska bakgrund spelar en avgörande roll för studenternas framgång i alla profiler utom en. I den sistnämnda, som gäller manliga studenter, finns istället ofta en förälder, en pappa, med teknisk kunskap och intresse som viktig bakgrundsfaktor för att lyckas med studierna.
  • Avhopp: En SCB-rapport  visar att av nybörjarna på civilingenjörsprogrammen läsåret 2008/2009 var det 51 procent som hade tagit ut sin examen till och med läsåret 2015/2016. Av de som tog en examen hade 44 procent examinerats inom normalstudietiden.