Ramon Wyss ny vicerektor vid KTH

Publicerad 2009-05-19

Ramon Wyss, professor vid avdelningen för kärnfysik på KTH, har utsetts till vicerektor för internationella projekt vid KTH. Han har även tidigare verkat som vicerektor, vid både KTH och Jönköping International Business School.

– Internationella projekt ökar i betydelse och omfattning och kommer att spela en allt större roll i KTH:s strategiska arbete att stärka sin profil som ledande tekniskt universitet. Jag ser fram emot att delta i internationella projekt som utvecklar KTH:s kunnande och potential, säger Ramon Wyss.

Ramon Wyss har både sin civilingenjörs- och doktorsexamen från KTH. Efter en tid som post doc vid Oak Ridge National Laboratory i Tennessee, USA åren 1990–1992 kom han tillbaka till KTH för en fortsatt forskningskarriär inom ämnet kärnfysik. År 2006 utsågs han till professor i teoretisk kärnfysik vid KTH.

Hans forskning inom teoretisk kärnfysik är inriktad mot kärnstruktur och partikelsönderfall. Han har bedrivit ett omfattande samarbete med många experimentella grupper för att förbättra modellutveckling och belönades med Edlundska priset av Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, år 1995.

Under åren 2002–2007 verkade han som vicerektor för internationaliseringsfrågor vid KTH. Sedan hösten 2008 har han tjänstgjort som vicerektor för internationella kontakter vid Jönköping International Business School. Ramon Wyss tillträder sin nya tjänst som vicerektor på KTH 1 juni.


Christer Gummeson