Till innehåll på sidan
Ulrika Ljungman
Ulrika Ljungman är lyhörd för företagens och forskarnas behov av samverkan. (Foto: Christer Gummeson)

Rakare rör för företagskontakter

Publicerad 2010-11-08

Det ska bli lättare för företagen att hitta in till KTH. Och forskarnas behov av näringslivssamverkan ska upp på bordet: Hur vill de samverka och vilket stöd behöver de för det?

Så kan man sammanfatta Ulrika Ljungman när hon förklarar sitt chefsuppdrag för den nya avdelningen för näringslivskontakter. Avdelningen är ett resultat av omstöpningen av KTH:s samverkansorganisation.

När Skolan för företagssamverkan (BLI) lades ned knöts avdelningarna Näringslivskontakter och Innovation i stället till förvaltningen. Ulrika Ljungman startar nu sitt jobb med avstamp i BLI-skolans kartläggningar av näringslivets behov av KTH:

– Vi vet genom de här undersökningarna ganska väl vad industrin tycker och tänker. Nu är det dags att ta nästa steg och växla upp till ett förändringsarbete, säger hon.

Trycket från näringslivet mot KTH är ganska hårt, konstaterar Ulrika Ljungman. Det finns företag som gärna skulle vilja skriva ramavtal med KTH för sin kompetensförsörjning. Deras drömbild är att kunna komma in och handplocka de resurser, alltså forskare och studenter, som de är i behov av, säger hon.

– Ibland känns det som om det pågår ett krig därute mellan företagen om våra kompetenser. Då är det viktigt för oss att vi kan behålla en balans. Vi vill både svara upp mot företagens förväntningar och de intressen och behov av integritet som finns inom KTH.

Träffas vid vattenhålet

Så hur ser önskemålen ut bland KTH:s forskare? Närmaste tidens arbete för Ulrika Ljungman och hennes medarbetare är inriktat på att komma i närkontakt med forskarna. En viktig väg går genom de tvärvetenskapliga plattformarna. De börjar alltmer fungera som en samlingsplats, ett slags vattenhåll för KTH:s forskare, säger hon.

– Vi ska finnas vid det vattenhålet för att träffa forskarna. Vi vill vara tydliga med att vi står för ett erbjudande: att stötta deras samverkan. Därför ska vi vara lyhörda för hur deras behov ser ut.

Parallellt pågår arbetet med att skapa ”en tydligare entré in till KTH”. Det ska vara lätt att veta vilken dörr man ska knacka på om man vill samverka med Sveriges största tekniska universitet:

– Jag kommer ofta i kontakt med företag som vill utveckla sitt samarbete med KTH men inte vet var de ska vända sig. Det är i och för sig naturligt med tanke på vår stora organisation, men risken är att vi går miste om en del kontakter av den anledningen. Lyckas vi skapa en tydligare bild utåt mot omvärlden kan det generera ännu fler industrisamarbeten, säger Ulrika Ljungman.

Men för att nå ända fram behöver man också kartlägga den samverkan som faktiskt pågår mellan KTH:s forskare och näringsliv. Att kunna visa en överblick av KTH:s samlade industrikontakter ger många fördelar:

– Företagen kan bli mer pigga på ett samarbete med KTH om det vet vilka andra industripartner vi jobbar med. Det är en avgörande information för deras samverkansstrategi. Dessutom är det här ett område vi kommer att bli kvalitetsgranskade på och en faktor som påverkar vår rankning. Kan KTH redovisa en fullödig bild av sin industrisamverkan stiger vi på rankinglistorna.

Logiskt med ny organisation

Ulrika Ljungman tycker att det var logiskt att KTH omorganiserade verksamheten för företagssamverkan:

– Våra uppgifter har ändrat karaktär och då känns det naturligt att inte längre vara organiserad som en skola. Jag ser också fördelar i att vi närmar oss KTH:s ledning för att få en klar styrning i vårt uppdrag.

KTH:s prorektor Eva Malmström Jonsson motiverar organisationsförändringen med att den bland annat ger större tydlighet för omvärlden.

– Därmed blir det lättare för näringslivet att hitta in till den nya organisationen. Nu får avdelningen för näringslivskontakt liksom KTH Innovation en direkt länk till omvärlden, säger hon.

Andra delar av omorganisationen beror på att man vill renodla verksamheten. Det gäller avdelningarna Karriär och Uppdragsutbildning som flyttar till VIL-skolan.

Margaretha Norell Bergendahl, ny vicerektor för samverkansfrågor, blir en viktig del i KTH:s näringslivssamarbete, och kommer att arbeta tätt samman med Ulrika Ljungmans avdelning. Norell ansvarar för Industrifakulteten som är ett nytt samverkansorgan för näringslivskontakter på KTH.

– Här blir en viktig uppgift att knyta nyckelpersoner från industrin till KTH. Det kommer i sin tur att öppna nya möjligheter för forskare att utföra fler uppdrag inom industrin, säger Ulrika Ljungman.


Text: Christer Gummeson

KTH:s nya organisation för företagssamverkan:

- Avdelningarna Innovation (chef: Lisa Ericsson) och Näringslivssamverkan (chef: Ulrika Ljungman) flyttar till förvaltningen.

- Avdelningarna Karriär och Uppdragsutbildning flyttar till Skolan för vetenskap och lärande, VIL (från och med årsskiftet byter VIL-skolan namn till TKL, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande.)

- Grants Office blir egen avdelning inom förvaltningen och byter namn till Strategiskt forskningsfinansieringsstöd (chef: Leif Eklund)