Till innehåll på sidan

Professor vill höja undervisningens status

Publicerad 2017-12-11

Hallå där, Johan Silfwerbrand, professor i brobyggnad, som i ett inlägg i Svenska Dagbladet, menar att undervisning och samverkan måste få högre meritvärde inom högskolan. Varför då?
– Annars riskerar vi i förlängningen att få en sämre utbildning och svårare att få anslag.

Johan Silfwerbrand.

Varför vill du debattera de här frågorna?
– Det finns flera skäl. Att biträdande lektorer bara undervisar på 20 procent gör att vi inte får tillgång till en stor möjlig lärarkraft. Tänk om dessa unga människor finge chansen att delta i undervisningen med kraft och inspirera de ännu yngre studenterna. På många håll hyr vi in gästlärare i stället.

– När det gäller samverkan, nämner jag ett skäl i artikeln . Vi har svårt att få de yngre forskarna att delta i nätverk som till exempel centrumföreståndare. De hörs heller inte i media.

Vilka kan konsekvenserna bli om inte undervisning och samverkan värderas högre?
– I förlängningen riskerar vi att få en sämre utbildning. Inom mitt område – samhällsbyggnad – kommer möjligheterna att få anslag från industrin att minska ifall vi forskare inte aktivt deltar i samhället.

Vad har du fått för respons på debattartikeln?
– Enbart positiv. Det gick långsamt i början, men sedan har alltfler hört av sig, nu också Campi således och även en journalist från SvD.

Vilka anser du främst bör agera för en förändring  lärosäten eller politiker?
– Högskolorna. Vi kan göra så mycket själva.

Berättat för: Christer Gummeson