Till innehåll på sidan
Monica Bellgran hoppas att KTH Södertälje får en stor betydelse för kompetensförsörjningen i regionen. (Foto: Håkan Lindgren)

Professor vill göra industrin smartare

Publicerad 2018-01-24

I nästa vecka invigs KTH:s nya campus i Södertälje. Men redan i höstas var den första professorn, Monica Bellgran, på plats. I tät samverkan med industrin ska hon bygga upp forskning och utbildning inom hållbar produktionsutveckling.

Monica Bellgran  tillträdde i september Leif Östlings professur i industriell produktionsledning, finansierad med medel från Scania. Därmed var en av de första akademiska pusselbitarna på plats i bygget av KTH:s nya campus i Södertälje, en satsning i nära samarbete med bland andra Astra Zeneca, Scania, och Södertälje kommun.

– Det industriella perspektivet är jätteviktigt för mig. Att Södertäljesatsningen görs i nära samarbete med industrin var största anledningen till att jag tackade ja till professuren, säger Monica Bellgran.

Det är angeläget för henne att den akademiska verksamheten möter industrins behov – att resultaten kommer till nytta och helst så fort som möjligt. Hon ser inget problem med att bedriva akademisk forskning och utbildning och samtidigt samarbeta med industrin. Tvärtom.

– Jag tycker ibland att man försöker måla upp något slags motsatsförhållande. Vissa menar att forskningen ska vara fri och att forskare som jobbar nära industrin bara gör konsultuppdrag. Jag tycker absolut inte att det är så, säger hon och fortsätter:

– Det finns ingenting som motsäger att man jobbar med industrin och gör sådant som industrin har behov av, som en grund för den vetenskapliga forskningen. Att säkra den vetenskapliga metoden och kvaliteten, det är upp till oss forskare. Det är vår profession.

Undvika slöseri

Monica Bellgran vill effektivisera industrin.

Hennes uppdrag handlar att om skapa en stark utbildnings- och forskningsmiljö inom industriell produktionsledning, som är en av de tre inriktningarna på institutionen för hållbar produktionsutveckling.

– Det paradigm som är rådande idag inom produktionsledning är lean production, som baseras på principerna från Toyotas produktionssystem. Man kan säga att det är västvärldens sätt att paketera det på, säger Monica Bellgran, och lyfter fram fördelarna med systemet:

– Det handlar om resurseffektivitetet och att jobba smart, att undvika slöseri och fokusera på det som adderar värde.

Många företag – som exempelvis Scania och Astra Zeneca – har kommit långt inom lean production, enligt Monica Bellgran. Men mer återstår för att åstadkomma ökad hållbarhet i industrin. Det är här utbildningen och forskningen på KTH Södertälje kommer in i bilden.

Ett första projekt, Kostnadsdriven Grön Kaizen, är igång inom ramen för Vinnovas strategiska innovationsprogram Produktion 2030.

– Kaizen är en del inom lean som handlar om ständiga förbättringar. Vi tog fram en metod inom verkstadsindustrin för några år sedan som vi nu försöker anpassa och testa på Astra Zeneca. Det handlar om att identifiera och prioritera miljöaspekter som varje medarbetare ska kunna jobba med i sin vardag, utifrån sina egna förutsättningar, säger Monica Bellgran.

Tre professorer

Förutom hållbar produktion kommer man även jobba med produktionslogistik på KTH Södertälje. Sedan november är Magnus Wiktorsson på plats som professor. En tredje professur inom underhåll och driftsäkerhet är också på gång.

– Då har vi täckt in flera viktiga funktioner inom industriell produktion, säger Monica Bellgran.

Grundutbildning inom produktion på högskoleingenjörsnivå har funnits ganska länge i Södertälje, men nu växlar man upp och går från cirka 600 studenter till det dubbla, 1200. Tillväxten sker genom civilingenjörsutbildning och, under nästa år, en internationell masterutbildning

Inom forskarutbildningen tror Monica Bellgran att det på sikt kommer att finnas både fakultetsdoktorander och industridoktorander från några av företagen i regionen och kanske även nationellt.

Monica Bellgran hoppas att KTH Södertälje blir en viktig tillväxtmotor i regionen.

– Sedan adderas det ju allt eftersom vi erhåller extern finansiering. Men det finns redan viss finansiering i den här satsningen, så vi hoppas att vi kan börja anställa några doktorander redan inom kort, säger Monica Bellgran.

Man kan inte nog betona hur viktigt det är att KTH får grundutbildningen att växa i Södertälje för att täcka de kompetensbehov som finns i regionen, enligt Monica Bellgran.

I takt med att digitaliseringen och automatiseringen växer på bred front inom verkstadsindustrin ökar också kraven på kompetent personal. Från att industrin tidigare erbjöd ett relativt enkelt steg in på arbetsmarknaden krävs det nu högre utbildning för att klara många av jobben, menar hon.

– Det här är en omställning vi bara är i början av. Vi vet inte var det landar. Men vi vet att i takt med att en del jobb försvinner så skapas det alltid nya. Så vi behöver kanske inte vara rädda för antalet jobb, det handlar snarare om att förstå vad det är för typ av jobb.

Lokal industri

Monica Bellgran hoppas att KTH Södertälje får en stor betydelse för kompetensförsörjningen i regionen.

– Det behövs stor påfyllnad av personal framöver och det är otroligt viktigt att vi utbildar kompetenta personer på tekniksidan för industrin regionalt. Vi har ju Astra Zeneca och Scania som har ungefär 20 000 medarbetare i Södertälje. Men även för små och medelstora bolag i regionen är det viktigt för försörjningen. Det gäller både nyutexaminerade ingenjörer och att vi kan bidra till att kompetensutveckla företagens befintliga personal.

Monica Bellgran drar en parallell mellan Södertäljesatsningen inom produktion och den satsning som gjorts i Kista inom it-området – där det också finns en tydlig koppling till den lokala industrin.

– Geografi spelar faktiskt roll. Jag tror det är en konkurrensfördel även för KTH att bygga en verksamhet i Södertälje som är kopplad till precis det industrin behöver. Man bör inte underskatta ett universitets betydelse som tillväxtmotor, säger hon och fortsätter:

– Jag vet inte vilken annan komponent i samhället som har en sådan drivkraft och påverkan på tillväxten och hela utvecklingen i en region som en högskola eller ett universitet har. Därför behövs KTH i Södertälje.

Text: Håkan Soold

Fakta: Monica Bellgran

  • Monica Bellgran är civilingenjör från Luleå tekniska universitet med examen 1990. Hon doktorerade i Monteringsteknik vid Linköpings universitet och erhöll en adjungerad professur vid Mälardalens högskola 2006, och en full professur 2012.
  • Monica Bellgran har tidigare arbetat globalt på Haldex AB och varit chef för Produktionsteknik vid Volvo Construction Equipment i Eskilstuna samt forskningsdirektör på LKAB. Närmast kommer hon från Teknikföretagen där hon var sakkunnig inom produktionsområdet och drev ett projekt som handlade om hur man stöttar små och medelstora företag inom digitalisering (Kickstart).

Invigning 30 januari

  • Den 30 januari invigs nya KTH:s nya campus i Södertälje med bland andra högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, rektor Sigbritt Karlsson, professor Monica Bellgran och prefekt Kristina Palm. Samtidigt invigs Södertälje Science Park.
  • I samband med invigningen anordnas en Science Week med en mängd olika aktiviteter och seminarier på temat forskning, innovation och högre utbildning.
  • Mer information här och här