Till innehåll på sidan
Att arbeta med jämställdhet och mångfald behöver inte alltid vara så stort, det finns små saker man kan göra i vardagen, säger Marianne Ekman Rising.(Foto: Marc Femenia)

Professor prisas för genusperspektiv

Publicerad 2018-11-30

Årets mottagare av KTH:s jämställdhets- och mångfaldspris är professor Marianne Ekman Rising. Själv vill hon uppmärksamma kollegor som arbetar med frågorna i vardagen.

För Marianne Ekman Rising , professor i Industriell ekonomi och organisation vid KTH, går organisationsutveckling och jämställdhet hand i hand.

– Lägger man på ett genusperspektiv ser man också andra mönster i organisationen.

Är det till exempel en struktur som kännetecknas av exkludering och starka nätverk av manliga kollegor? Då ökar viljan att bidra till verksamheten hos vissa, men inte hos andra.

Att få rektors jämställdhets- och mångfaldspris för anställda 2018 betyder mycket, säger hon.

– Jag blev glatt överraskad och väldigt hedrad. Det är inte alltid den som driver frågor om jämställdhet och mångfald i en organisation möts av uppskattning.

Hon känner ödmjukhet inför att ha blivit utsedd, när det finns många kollegor som i sitt vardagsarbete arbetar med jämställdhet utan att uppmärksammas.

– Jag har haft synliga positioner och förmånen att jobba tillsammans med kunniga och drivna kollegor som har jämställdhet som sitt forskningsområde. Det är inte alla givet. Så jag vill dela priset med dem som gör ett fantastiskt jobb, ibland utan tillräcklig uppbackning.

Hjärna och hjärta

Marianne Ekman Rising får jämställdhets- och mångfaldspriset bland annat för sitt arbete som programansvarig för KTH:s karriärstöd, där hon integrerat jämställdhet i alla aktiviteter. I anslutning till karriärsystemet Tenure Track har hon utformat PIL-programmet, Partners in Learning.

– Tenure Track är bra ur jämställdhetsperspektiv, eftersom det blir transparent vad som krävs för att göra karriär. I PIL-programmet var strävan att skapa ett mer jämlikt mentorssystem. Som senior har jag hur mycket som helst att lära av de som är unga. Det behövs ett gemensamt undersökande, där man är partners i lärandet.

Hon är sedan flera år ordförande för Nätverket för kvinnliga professorer och docenter och har för nätverkets räkning undersökt vad som gör det svårt att lära och förstå jämställdhet

 – Vi på KTH är ”doers”, vi vill snabbt göra saker, starta en kurs eller ordna aktiviteter. Det är väldigt bra. Men vi måste också ta till oss det på ett personligt plan, förstå med både hjärnan och hjärtat. Var och en måste själv reflektera. Hur ser det ut i mitt arbete, varför är jämställdhet viktigt? 

Motstånd vid förändring

Hon ingår också i projektledningen för programmet GOFL, Genus och förändringsledning för kvinnor på ledande positioner inom fakultet och administration. GOFL utbildar för att arbeta med jämställdhet och är en aktivitet i jämställdhetsintegreringen.

Marianne Ekman Rising tycker att medvetenheten om jämställdhet har ökat på KTH.

– Det pågår ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering som leds av vicerektor i jämställdhet och vi har vår första kvinnliga rektor. Samtidigt menar en del att ”det här med genus” har tagit över. Men det finns alltid ett motstånd vid förändring.

Att arbeta med jämställdhet och mångfald behöver inte alltid vara så stort, säger hon.

– Det finns små saker man kan göra i vardagen. Man kan stå upp för sina värderingar i det lilla, säga ”det här är inte ok” eller ”jag stödjer dig”. Det går att se till att människor med olika bakgrund kommer med i samtalet.

Hon uppmanar till samarbete med andra som vill driva jämställdhets- och mångfaldsfrågor och till att tacka ja till centrala uppdrag.

– Det ger möjlighet att se hur andra kollegor arbetar. Man får nya idéer och sammanhang som kan kännas uppmuntrande. Det är väldigt givande att ta ansvar för helheten och få ett vidgat perspektiv.

Text: Ann Patmalnieks

Motiveringen:

  • "Professor Marianne Ekman Rising har i sitt uppdrag som ansvarig för KTH:s karriärstöd under flera år verkat för att aktivt integrera jämställdhet i alla aktiviteter, både innehållsmässigt och i utformandet av processer. Särskilt kan PIL-programmet för Tenure track och Programmet för forskare på KTH framhållas som goda exempel på integrering av jämställdhetsperspektiv. Hon har också varit ordförande för Styrka-gruppen där karriärstödets olika delar har samordnats och där jämställdhet ständigt har funnits på agendan."
  • "Marianne Ekman Rising har också aktivt och målinriktat drivit jämställdhetsfrågor på KTH genom sitt uppdrag som ordförande för Nätverket för kvinnliga professorer och docenter. Under det senaste året har hon varit del av projektledningen för programmet GOFL (Genus och förändringsledning) på KTH. I GOFL har hon bidragit med kunskap om förändringsledning i såväl innehåll som i process och hur det kan spela en nyckelroll i jämställdhetsarbetet."