Till innehåll på sidan

Prisad för arbete med nyanlända

Publicerad 2016-05-04

Hallå där, Johan Gärdebo, doktorand, som fått Frankestipendiet för sitt engagemang för internationella studenter och nyanlända flyktingar. Hur känns det?
– Hedrande, överraskande och roligt.

Johan Gärdebo.

Johan Gärdebo driver doktorandsektionens arbete som samlar både lärare och studenter för att hjälpa nyanländas kontakter med högre utbildning. Hittills har det startats fyra, fem olika initiativ där engagerade regelbundet besöker flyktingboenden och utvecklar möjligheter för stöd.

– Mitt intryck är att marken tinat för mottagning av nyanlända till högre utbildning. Det finns en större medvetenhet inom högskolan än i höstas och framförallt pratar universitetsledningarna med varandra på ett konstruktivt sätt. Så nu kan vi bygga beredskap, säger han.

Bland annat har SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, bildat en arbetsgrupp som driver på, men flera lärosäten går redan före med egna initiativ, exempelvis Malmö högskola och Göteborgs universitet, berättar Johan Gärdebo.

– Jag tror att KTH kan göra något liknande utifrån sin egen expertis inom innovation och internationaliseringsarbete. Men risken är att de ideella krafterna inom studentrörelsen och fakulteten inte orkar med så min förhoppning är att lärosäten i Stockholmsregionen går samman kring satsningar för asylsökande och nyanlända.

Stipendiet är på 50 000 kronor – hur vill du använda pengarna?
– Jag har inte hunnit fundera på det än. Men det är det första jag ska diskutera med Sigbrit Franke vid utdelningen.

Berättat för: Christer Gummeson

Fakta: Frankestipendiatet delas ut av Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd under ledning av universitetskansler Harriet Wallberg och är uppkallat efter Sigbrit Franke, tidigare stiftelsens ordförande och universitetskansler. Priset delas ut 1 juni.