Till innehåll på sidan
Heli Flinckman (fr v), Patrik Bergman, Leyla Lundberg och Cecilia Hjortsberg premiärspelar mångfaldsspelet Mr Norm. (Foto: Marc Femenia)

Prata mångfald med Mr Norm

Publicerad 2014-10-30

Kan man spela sig fram till ökad kunskap och förståelse för mångfaldsfrågor? Det är i alla fall ambitionen med det rykande färska kortspelet Mr Norm. Invandrartäta områden, kvinnliga chefer och gatutiggeriet var frågor som kom upp när korten spelades ut för första gången.

I en lektionssal på Brinellvägen sitter 14 personer och spelar kort. Grupper med tre eller fyra spelare samlas kring borden där en mängd färggranna kort breds ut.

Det pedagogiska spelet Mr Norm är delvis upplagt som ett memory där deltagarna först ska hitta två matchande frågekort och besvara frågorna på dem. Charlotte Sjöberg lyckas hitta två kort inom området ”mångfald” och funderar på svaren.

– Heteronormen – det måste väl vara det här med att man utgår från att det ska vara kvinna och man?

Rätt svar på frågorna betyder att Charlotte också får lägga upp ett av sina tre samtalskort för diskussion i gruppen. Den spelare som först kunnat ta upp alla sina kort vinner spelet.

Kortspelet har tagits fram av Sissi Rizko som har jobbat med Mångfaldsprojektet på KTH, och Patrik Larsson, företagare i pedagogiska spel, i samarbete med ITM skolan.

– Vi har funderat mycket på hur man skulle kunna levandegöra mångfald och inkludering på ett enkelt och pedagogiskt sätt, säger Sissi Rizko.

Uppmuntra till samtal

Hon fick idén att ett spel kunde vara ett sätt att få upp mångfaldsfrågorna på bordet bland personal och studenter. Hon kontaktade Patrik Larsson som tidigare har utvecklat hållbarhetsspelet Gasuco. Så föddes spelet Mr Norm som blandar fakta med diskussionsfrågor i syfte att utbilda och uppmuntra till samtal om normer, etik och värderingar. ­

– Tävlingsmomentet finns med för att driva spelet framåt, fungera som motor, förklarar Sissi Rizko.

Spelarna vid premiäromgången av mångfaldsspelet ingår i Diversity Charter, ett nätverk för företag och organisationer som söker ett framgångsrikt sätt att arbeta med mångfald. Kortspelandet är en av programpunkterna vid en träff där deltagarna också har fått information om KTH:s mångfaldsarbete och träffat Robyns robot.

Spelet leds av Patrik Larsson och Sissi Rizko

Cecilia Hedin från Lernia, Elena Radewska som jobbar på Axfood och Benny Örnefors från Bilprovningen verkar inte behöva något tävlingsmoment för att få igång samtalet. De frångår raskt spelreglerna och hjälps istället åt att besvara frågekorten oavsett vem som lyckas para ihop två kort.

– Indirekta hinder, det kan kanske vara mer strukturella, sådana som är svåra att ta på, föreslår Cecilia Hedin.

Samtalskortet de vänder upp handlar om olika områdens status. Cecilia Hedin beskriver hur den negativa bilden av Tensta kontrasterar mot hennes egna minnen.

– För mig som barn var det jättebra i Tensta, stora gårdar, många lekkamrater och nära till naturen. Men när problemen började i slutet av 80-talet kom ju den här attityden – jasså du har bott i Tensta…

Frågor om EU-immigranter

Vid Charlotte Sjöbergs bord har ett samtalskort om EU-immigranter kommit upp. Är EU-immigranter ett problem och i så fall för vilka?

– I första hand för sig själva, att behöva ha det så, säger Stina Karlsson från Postkodlotteriet.

Alla har synpunkter och olika infallsvinklar. Hur ska man som individ bemöta tiggarna, ge eller inte ge? Och vilken politik ger man utryck för om man hävdar att tiggarna är Rumäniens problem?

– Tiggeriet är ändå en form av invandring, påpekar Lars Alenius från Stockholms stad.

Den avsatta speltimmen går fort. Ingen av grupperna lyckas spela fram en vinnare – men att spelet uppfyllde syftet att få igång diskussionen är uppenbart. Intressanta och aktuella frågeställningar, kommenterar flera av premiärspelarna.

Text: Ursula Stigzelius

Mångfaldsspelet Mr Norm innehåller 60 fråge- och 18 samtalskort samt joker-, facit och regelkort. Fråge- och samtalskort är indelade i sex olika områden: mångfald, jämställdhet, värdegrund, inkludering och utanförskap, diskriminering, trakasserier och ett sjätte området som är utbytbart för att passa målgruppen.
De anpassade områden som finns framtagna idag är studentliv och arbetsplats. Den första behandlar etiska frågor i studenternas tillvaro och den andra arbetsplatsen och dess regler.
Om du vill veta mer om spelet Mr Norm är du välkommen att höra av dig till Sissi Rizko  
Diversity Charter. Landstinget. Axfood, Bilprovningen, Landstinget, Lernia, Postkodlotteriet, Stockholms stad, Sodexo och Taxi 020 fanns representerade från Diversity Charter under nätverksträffen på KTH.