Till innehåll på sidan
Bassel Nadim, ekonom och strateg, hoppas kunna knyta många värdefulla kontakter under sin praktik på KTH Södertälje. Till vänster Monica Bellgran, professor och handledare. (Foto: Marc Femenia)

Praktik som ger nyanlända jobb

Publicerad 2018-11-13

Monica Bellgran, professor vid KTH Södertälje, behövde någon som kunde göra en industristudie. Bassel Nadim ville komma in i det svenska arbetslivet. Praktikprojektet Jobbsprånget gjorde att de möttes.

Det är Bassel Nadims tredje dag av praktiken på Institutionen för hållbar produktionsutveckling vid KTH Södertälje. Han har redan gjort en detaljerad arbetsplan för de fyra månader som han ska vara projektledare för en industristudie.

Handledaren Monica Bellgran , professor i industriell produktionsledning, är imponerad över hur snabbt han har kommit igång.

– Det märks att Bassel har en bakgrund som konsult och vet hur man jobbar med industrin och den här typen av studier, säger Monica Bellgran.

Dag två besökte de ett minde produktionsföretag i Järna, sedan väntar besök på bland annat Astra Zeneca och Scania. Studien börjar i Södertälje och utvidgas sedan till Stockholm och Mälardalen. Monica Bellgran är säker på att Bassel Nadim kommer att få många värdefulla kontakter, samtidigt som KTH Södertälje får veta mer om vad de ska fokusera på i kontakterna med regionala producerande företag.

Informell kommunikation

Bassel Nadim lämnade sitt hemland Syrien för ett halvår sedan.

Bassel Nadim är ekonom och strateg, med fokus på innovation, hållbarhet och finansiell integration. Han har en master från Glasgow University och lång erfarenhet som konsult på bland annat Deloitte och Tanmia Capital i Dubai. För ett halvår sedan lämnade han hemlandet Syrien och kom till Sverige med sin familj.

 – Som ny i ett land behöver jag veta hur man kommunicerar och fattar beslut, hur man engagerar folk och lanserar idéer. Praktiken blir ett sätt att förnya mitt varumärke för att det ska passa i den svenska företagskulturen.

En del saker har han redan noterat.

– Jag har märkt att kommunikationen är informell. Folk utbyter idéer och tankar på ett avslappnat sätt. KTH som organisation verkar också mycket dynamisk.

Oväntad bonus

Bassel Nadim hittade till Jobbsprånget och KTH via Facebook i somras. Processen har gått snabbt, tycker Monica Bellgran.

– Det kom en fråga på mejlen från KTH om Jobbsprånget och jag tänkte på det här projektet som jag ville ha gjort. Jag skrev ihop ansökan i juli och fick hit Bassel i början av november.

Som en oväntad bonus hittade institutionen ytterligare två personer som de har nytta av på annat håll, datavetarna Sajid Zaheer och Jabbar Hussain, båda från Pakistan. Deras uppgift är att skapa ett fysiskt laboratorium som ska kopplas samman med ett digitalt.

– De har it-kompetens som vi inte riktigt hade. För dem kommer praktiken innebära att de träffar folk och knyter kontakter, säger deras handledare Magnus Wiktorsson , professor i produktionslogistik.

Datavetarna Sajid Zaheer och Jabbar Hussain (t h), båda från Pakistan, ska skapa ett laboratorium under handledning av Magnus Wiktorsson, professor i produktionslogistik.

De två datavetarna har varit tio år i Sverige. Sajid Zaheer har studerat och arbetat deltid med att dela ut tidningar.

– Det här ger mig relevanta erfarenheter inom mitt fält så jag hoppas att jag får nya möjligheter i framtiden.

Ömsesidiga vinster

Jabbar Hussain har en master i AI, artificiell intelligens, och en i informationssystem. Han har jobbat inom hotell- och restaurangbranschen och på programvaruföretag.

– Att få jobba med den senaste utrustningen kan förhoppningsvis leda till en anställning inom AI, säger Jabbar Hussein.

Vinsterna med att få in kvalificerade akademiker som praktikanter är ömsesidiga, betonar Monica Bellgran.

– Vi får träffa nya kompetenta människor som kan bidra till vår verksamhet som är i ett uppbyggnadsskede. Det är också en dimension i vårt samhällsansvar att ta tillvara kompetensen som finns hos dem som kommer till Sverige.

Som ledamot i IVA kände hon till Jobbsprånget sedan tidigare.

– De har verkligen lyckats göra ett snabbspår för akademiker. Här finns en framgångsrik modell så det är bara att köra på!

Text: Ann Patmalnieks

  • Det tar i genomsnitt fem till tio år för akademiker som kommer till Sverige att få rätt jobb. Samtidigt vittnar många arbetsgivare om svårigheter att hitta akademisk kompetens.
  • Jobbsprånget är ett nationellt praktikprogram för i första hand nyanlända akademiker, i regi av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Praktiken ska påskynda introduktionen till arbetsmarknaden. Under fyra månader får praktikanterna chansen att knyta kontakter, skapa förutsättningar för validering av kompetens och möjlighet att fylla kompetensgap hos arbetsgivaren.

KTH tar under hösten emot fem praktikanter, men fler har möjlighet att annonsera på Jobbsprångets portal om praktikplatser under våren 2019. Praktikanterna får ersättning från Arbetsförmedlingen.

Det är ett bra sätt att nå ut till målgruppen, säger Lars-Erik Skagersten , HR-handläggare på KTH.
– IVA har skräddarsytt organisationen kring detta. Dessutom tar de ett stort ansvar i hela processen, från att informera om fördelarna med att ta emot praktikanter till och med avslutet av praktikperioden.

För mer information om praktik på KTH, kontakta Lars-Erik Skagersten leskag@admin.kth.se