Till innehåll på sidan

Praktik i industrin inspirerar lärare

Publicerad 2016-05-31

Hallå där, Dilian Gurov, lektor i teoretisk datalogi, som varit på utbyte hos Scania under sex månader. Hur har det varit?
– Mycket bra, jag tror att det har varit till nytta både för mig och för Scania.

Dilian Gurov

– Arbetsvillkor och arbetsmiljön fungerade bra, och jag kunde genomföra mitt arbete med fullt stöd från företaget, säger Dilian Gurov , som tillbringat en dag i veckan hos storföretaget senaste halvåret.

Varför valde du att vara med i utbytesprojektet?
– För att få inblick i arbetsprocesser och den teknologiska nivån i ett stort företag som Scania, men framförallt att för att jämföra förhållandena mellan akademin och industrin. Jag ville utforska om metoder och verktyg som jag och kolleger inom mitt område utvecklar är relevanta och applicerbara inom reella industriella system.

Några nya insikter eller kunskaper?
– Nu vet jag hur inbäddad kod utvecklas på Scania, hur den är strukturerad och vilka säkerhetskrav som ställs på den. Genom projektet har vi utvärderat en akademisk metod i ett industriellt sammanhang.

Vilken nytta har du av utbytet som lärare på KTH?
– Metoden som jag testade på inbäddad kod från Scania är en metod som jag undervisar om på KTH i flera kurser. Det ska bli roligt och intressant att kunna demonstrera detta för studenterna och beskriva konkreta fallstudier. Jag tror att det kommer motivera dem att ta metoden på ännu större allvar.

Skulle du rekommendera andra lärare till utbyte?
– Absolut. Speciellt till kolleger som inte har många egna kontakter med industrin, vilket var fallet med mig innan projektet började.

Berättat för: Christer Gummeson

Fakta: Utbytesprojektet, kallat KLOSS-AkUt , leds av KTH och involverar totalt elva lärosäten där mer än 40 personer spenderat en dag i veckan under sex månader hos ett företag, en organisation eller liknande. Från KTH har sex lärare deltagit inom utbyten hos KTH:s strategiska partners, Scania, Ericsson och Saab. Projektet stöds av Vinnova.

Utgångspunkten med utbytena är att de ska leda till stärkta samarbeten mellan lärosätena och företagen, ökat kunskapsutbyte och i längden till ömsesidig och långsiktig nytta för såväl lärosätena som företagen.