Till innehåll på sidan

Populärast med industriell ekonomi

Publicerad 2010-08-23

Industriell ekonomi är fortfarande KTH:s populäraste civilingenjörsutbildning. Bland högskoleingenjörsprogrammen är Byggteknik och design den i särklass mest sökta. Nykomlingen Energi och miljö har blivit en framgång och hör till de mest sökta civilingenjörsprogrammen.

Allra populärast bland KTH:s utbildningar är som vanligt Arkitektutbildningen. Den krävde högst betyg, 22,00, och hade 965 sökande till 100 platser. Det framgår av siffrorna vid andra urvalsomgången till höstens utbildningar på KTH.

Till höstterminen har totalt ungefär 1990 studenter erbjudits plats till något av KTH:s civilingenjörsprogram. Det är cirka 100 färre studenter än förra året, då KTH fick extra medel för utöka antalet utbildningsplatser. Den populäraste utbildningen är liksom tidigare Industriell ekonomi, följt av Datateknik och Teknisk fysik.

KTH:s nya civilingenjörsprogram Energi och miljö har blivit en tydlig framgång. Totalt 170 studenter sökte de 40 platserna, vilket gör det till ett av svårare att komma in på.

Cirka 550 studenter har erbjudits plats på något av KTH:s högskoleingenjörsprogram till hösten. KTH antar även 175 studenter på kandidatprogrammen där Fastighet och finans är det mest populära programmet. Dessutom antar KTH drygt 600 studenter på de tekniska basårsutbildningarna.


Text: Christer Gummeson