Polarexpedition synar valfångstindustri

Prince Olav Harbour, South Georgia
Valfångststationen vid Prince Olav Harbour byggdes på 1910-talet och övergavs 20 år senare.
Publicerad 2009-03-02

I dagarna avgår en internationell expedition till Antarktis, som leds av Dag Avango från avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH. Forskarna från Sverige, Norge och Nederländerna ska dokumentera en övergiven valfångsstation vid Prince Olav Harbour på Sydgeorgien.

Dag Avango
Dag Avango

Dag Avango är febrilt sysselsatt in i det sista. Det gäller att planera och packa väl för de stundande månaderna på en segelbåt i Antarktis.

– Jag känner enorm entusiasm inför resan men samtidigt oro över att lämna min familj här i Nederländerna, berättar han på en telefonlinje från Groningen.

Han har flyttat hit med sin familj för tre år och lämnar den nu fram till mitten av april. I början av mars går flyget till Ushuaia, på Eldslandet nära Kap Horn. Där stiger sällskapet ombord på ett fartyg som stävar söderut mot Prince Olav Harbour, där segelbåten ”Seal” väntar som ska bli bas och hem den närmaste tiden.

Ombord på ”Seal”, en 56 fots aluminiumkutter, finns en besättning på två personer som sörjer för markservice. Själva expeditionen, som går under namnet ”Lashipa 6”, består av fem personer varav två är svenskar, Dag Avango, och doktoranden Ulf Gustafsson vid Groningens universitet i Nederländerna.

Isfritt Antarktis

Övriga deltagare kommer från Norge och Groningen. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan KTH, universitetet i Groningen och Michigan Technological University i USA. Även ryska vetenskapsakademin och universitetet i S:t Petersburg deltar.

För närvarande är Antarktis isfritt, men sommaren där börjar gå mot sitt slut, och det finns gott om drivis och isberg. Segelbåten har svängbar köl och roder och förstärkt skrov och är därför lätt att manövrera. Besättningen är van vid seglatser i området.

Inne i fjorden ligger målet för expeditionen: valfångststationen. Stationen byggdes på 1910-talet och övergavs på 1930-talet. Nu är den förfallen och full av farlig asbest.

Expeditionens huvuduppgift är att göra en noggrann kartläggning valfångststationen: transportsystem, byggnader, industrin, bostäder, gravplats. Forskningen ger svar på frågor om valfångstindustrins ekonomiska drivkrafter och tekniska val; Hur bedrev man industri under extrema förhållanden? Vilka tekniska lösningar valdes? Hur upprätthölls den sociala kontrollen utan myndigheter?

Social kontroll

– Man tycks ha skapat väl fungerande teknik och även goda levnadsförhållanden för dem som arbetade här, för att kunna locka skickliga arbetare. Antagligen skapades den sociala kontrollen genom tydliga hierarkier i organisation och arkitektur, säger Dag Avango.

I början av april börjar det gå mot vinter i Antarktis, Då kommer ett ryskt fartyg och hämtar expeditionen ombord på ”Seal” och för den till Falklandsöarna för vidare färd hemåt.

”Lashipa 6” genomförs inom ramen för internationella polaråret, som inrymmer flera stora naturvetenskapliga forskningsprojekt. Särskilt fokus har satts på klimatförändringarna, men även historiska och antropologiska projekt har ingått i satsningen. I sommar dokumenteras en gruvanläggning på Arktis och nästa år genomförs ytterligare en expedition till Antarktis.

Strapatserna i Prince Olav Harbour kan följas via en blogg, en engelsk version ska publiceras på www.lashipa.nl och en svenskspråkig på www.polar.se


Text: Eva Ekelöf. Foto: David Nicholls.