Polarexpedition närmar sig slutet

Lashipa 6
KTH-flaggan vajar från expeditionsfartyget Seal i Prince Olav Harbour på Sydgeorgien.
Publicerad 2009-04-01

Den internationella polarexpeditionen Lashipa 6 som leds av KTH börjar närma sig slutet. Under de sista två dagarna på antarktiska Sydgeorgien undersöker forskarna en valfångsstation i Ocean Harbour.

KTH-flaggan som vajar från expeditionsfartyget Seal kunde fånga upp mycket vind i början på veckan. En storm som passerade från nordväst gav kraftig vindstyrka och expeditionen rapporterade på sin blogg om 5-7 meter höga vågor under sin färd.

Expeditionen, som genomförs inom ramen för internationella polaråret, har haft som huvuduppgift att kartlägga valfångststationer. Forskningen ska ge svar på frågor om valfångstindustrins ekonomiska drivkrafter och tekniska val. På tisdagsmorgonen avreste Seal till sin sista anhalt, Ocean Harbour, där en valfångststation drevs mellan åren 1909–1920.

Expeditionen leds av leds av Dag Avango från avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH. På torsdagen kommer ett ryskt fartyg och hämtar expeditionen ombord på Seal och för den till Falklandsöarna för vidare färd hemåt.


Christer Gummeson

Läs mer på expeditionens blogg