Till innehåll på sidan

”Plattformarna ger en lyskraft av tydlighet”

Publicerad 2010-04-22

Vetenskapsrådets Arne Johansson gör tummen upp för KTH:s satsning på tvärvetenskapliga forskningsplattformar. Han var en av talarna vid den kick off som hölls i går.

Organisationen i tvärvetenskapliga forskningsplattformar gör att KTH tydligare kan formulera strategiska forskningsidéer som möter samhällets behov. Framför allt ger det möjlighet att på ett bättre och tydligare sätt svara upp mot de stora, tvärvetenskapliga utlysningar som blir allt vanligare. Det konstaterade vicerektor Björn Birgisson i det inledande anförandet vid KTH:s kick off för forskningsplattformarna i går.

– Plattformarna är ett effektivt verktyg för oss att tydligt marknadsföra KTH, sa han.

Arne Johansson, Vetenskapsrådet
Arne Johansson, Vetenskapsrådet

Arne Johansson, Vetenskapsrådet, som var en av de inbjudna talarna, tyckte att KTH:s satsning på plattformar ser spännande ut.

– Det ger en lyskraft av tydlighet. Viljan att satsa på forskning på regerings- eller på EU-nivå ökar om man formerar sig i större grupper, sa han.

Världsledande universitet, som exempelvis Cambridge, Stanford och MIT, har alla plattformar av detta slag, konstaterade Arne Johansson.

Inom var och en av de fem plattormarna genomför man kartläggningar över forskargrupper på KTH som har kopplingar till den egna plattformen. Och det visar sig att alla plattformar har tydliga beröringspunkter med forskargrupper vid flera av KTH:s skolor, i en del fall med alla eller nästan alla skolor.

Att få en tydligare bild av vilka grupper som har verksamhet med relevans för den egna plattformen är mycket värdefullt, menade Annika Stensson Trigell, som är ansvarig för transportplattformen.

– Det skapar förutsättningar för att snabbt kunna ta initiativ till nya satsningar, sa hon.

Under året ska plattformarna leverera en strategi för forskning och innovation, berättade Emma Källblad, gruppchef på Grants Office. Deadline för första utkast är 16 juni och slutversionen ska levereras 29 november.


Text: Håkan Soold