Pia undersöker nyttan i IT-system

Publicerad 2009-05-13

Hallå där, Pia Gustafsson, doktorand på Industriella informations- och styrsystem, som forskar om nyttan i IT-system och har skrivit populärvetenskapligt om avdelningens forskning i facktidningen CIO Sweden.

Pia Gustafsson


Hur kom det sig att du skrev artikeln för CIO?

– Jag blev tillfrågad av redaktören och såg artikeln som en möjlighet att marknadsföra vår verksamhet. Väldigt mycket av vår forskning sker i samband med näringslivet. Vi har många kontakter där men är alltid i behov av nya.
– CIO är en tidning som behandlar våra frågor på ett populärt sätt. Sådan här publicitet kan locka företag att kontakta oss för att få någon typ av forskning utförd. Det blir en win win-situation: vi får data för vår forskning och företagen får ett forskningsresultat om sin verksamhet.


Vilken feedback har du fått av publiciteten?

– Det blev mycket respons, vilket förvånade mig en del. De som hörde av sig var mycket positiva och ville veta mer om forskningen bakom resultatet. Så vi har fått flera nya intressenter och möjliga fallstudieobjekt.
– Detta är viktig feedback får vår forskning. Om företag kan hjälpa oss att identifiera problem som är relevanta och angelägna för dem, är det lättare för oss att fokusera på rätt saker i vår verksamhet. För mig personligen blev det en kick att bli varse om att det finns sådana som bryr sig så mycket om sådant som jag brinner för.


Vilken är nyttan att publicera sig populärvetenskapligt?

– För vår del är den jättestor, eftersom CIO-tidningens målgrupp också är vår målgrupp. Vi driver även en årlig konferens inom det här ämnesområdet – Enterprise architecture – då vi bjuder in näringsliv och industrimänniskor. Förra året hade vi över 200 besökare, och detta skapar ett nätverk som vi kan använda i allt vad vi gör. I de kurser som vi ger behöver vi fallstudier och lärare från näringslivet. Så goda näringslivskontakter är grunden för vår verksamhet.


Artikeln beskriver en undersökning om affärsnyttan av ett IT-system för två bolag inom Vattenfall. Vilka var de viktigaste resultaten?

– Det var främst två saker. För det första identifierade vi några kommunikationspunkter i systemet för ett par bolagsenheter som inte kommunicerade med varandra, fastän de behövde det. De hade inga rutiner för sin kommunikation, trots att IT-systemet erbjöd det.
– För det andra fanns där rutiner för uppföljning av ekonomin vars potential inte utnyttjades tillräckligt. Problemet var att IT-systemet togs i drift för tidigt. Man borde lagt in mer data i systemet innan man drog i gång det.


Är det vanligt att företags IT-system inte fungerar optimalt?

– Ja, det är det. Ofta har man en alltför komplicerad IT-lösning i förhållande till de behov som finns. Och har man dessutom inte tid att lära sig IT-systemet spelar det ingen roll hur bra teknik man har. Detta stöter vi på hela tiden: tekniken i sig är aldrig något problem, bristen finns i att integrera tekniken i verkligheten hos medarbetarna.


Vilken är den avgörande faktorn för att IT-system ska ge hög affärsnytta?

– Ofta har företagen inarbetade rutiner som kan vara svåra att rucka på. Därför är det viktigt att prata med dem som ska arbeta med systemet och inkludera dem i processen när ett nytt system ska introduceras.


Christer Gummeson

Läs artikeln i CIO