Peter synliggör KTH:s forskning

Publicerad 2009-10-06

Ny på jobbet: Peter Larsson, pressansvarig och forskningsinformatör på informationsavdelningen, arbetar för att synliggöra KTH:s forskning för omvärlden. Nu hoppas han på många tips från KTH:s forskare som kan vara intressanta för medierna att haka på. Forskarna får gärna använda den här möjligheten så mycket det bara går, säger han.

Peter Larsson


Vad gjorde du innan du kom till KTH?

– De senaste åren har jag jobbat som teknikreporter på Computer Sweden. Jag var inriktad mot konsekvensanalyser av forskningen, skrev mycket om hur nya tekniska lösningar påverkar näringsliv och samhällslivet i stort.


Så då hade du en del kontakter med KTH?

– Ja, regelbundet. KTH var en viktig resurs att ha i mitt arbete. När jag sökte fakta alternerade jag mellan olika universitet för att få en bredd och trovärdighet i texterna. Som vetenskapsreporter har man även kännedom om vilka forskare som det är lätt att nå och som alltid kan leverera ett intressant citat. Det är värdefullt att ha när man jobbar under stark tidspress.


Varför sökte du dig hit?

– För mig är det här en fantastisk möjlighet att kombinera mina intressen. Jag har en systemvetenskaplig bakgrund och ett starkt teknikintresse. Samtidigt har jag ett samhällsengagemang, är nyfiken på teknikens roll i vardagslivet och berättar gärna om det för så många som möjligt.


Vad innebär ditt arbete?

– Jag fungerar som en länk mellan forskningen och medierna. Uppdraget är att presentera och lyfta fram forskningen på KTH så att den blir ännu mer attraktiv för medierna att skriva om, att synliggöra KTH:s forskning så mycket som möjligt.
– Rent konkret handlar det om att jag skriver forskningsartiklar och pressmeddelanden, baserat på nyhetstips och information som jag själv söker fram. Jag tar också emot förfrågningar från journalister och guidar dem vidare till rätt forskare på KTH.


Och hur kan man som KTH-forskare få hjälp av dig?

– Genom att ringa, mejla eller komma förbi och berätta om det man forskar om, något intressant forskningsresultat eller annat projekt som man vill få genomslag för i medierna. Forskare på KTH ska använda den här möjligheten så mycket det bara går. Och det gäller hela linjen från studentprojekt upp till etablerade forskare på högsta nivå.


Vilket genomslag har KTH:s forskning i dag i medierna, tycker du?

– Det är bra, men kan bli mycket bättre. Framför allt kanske vi behöver profilera oss inom områden där vi inte är så kända. Journalister kontaktar ju KTH i hög grad för att få svar på frågor inom strikt teknikorienterade områden. Men vi har också en stor outnyttjad potential inom områden som ligger lite utanför dessa.


Text: Christer Gummeson

Kontaktuppgifter för Peter Larsson

E-post: peterl9@kth.se, telefon: 08-7906960 eller 0760-506960.
Adress: Informationsavdelningen, Valhallavägen 79, plan 3.