Till innehåll på sidan

Personligt tilltal i utbildningskatalogen

Magnus Hult
Magnus Hult, som läst Datateknik på KTH, berättar i utbildningskatalogen om hur det var att vara med och starta upp musiktjänsten Spotify. (Foto: Emilia Bergmark-Jiménez)
Publicerad 2009-11-13

KTH:s utbildningskatalog har kommit från trycket. I dagarna skickas den ut i drygt 20 000 exemplar till gymnasieskolor, regementen, arbetsförmedlingar och komvux-skolor.

Liksom de senaste åren ligger fokus i den nya katalogen på att förklara vad en ingenjör egentligen gör, bland annat genom att ge inblickar i ingenjörens vardag. Även mångfalden inom yrket lyfts fram genom de intervjuer med alumner som gjorts för katalogen.

I år har man även arbetat för att anlägga ett varmt och välkommande tilltal, både när det gäller text och bildspråk i katalogen, säger Annifrid Pålsson, som ansvarar för studentrekrytering på informationsavdelningen.

– Vi vet sedan tidigare att många ungdomar kan uppleva en viss distans till den akademiska världen. Så vi har ansträngt oss för att ge ett personligt tilltal. KTH ska kännas inbjudande när man läser katalogen, vi vill attrahera studenter genom att förmedla en välkomnande atmosfär.

Trots den ökande konkurrensen från andra kanaler är utbildningskatalogen fortfarande mycket viktig i KTH:s studentrekryteringsarbete. I en enkätundersökning som gjordes nyligen rankades katalogen som tredje viktigaste källa för att inhämta information om KTH.

– Katalogen fortsätter att vara ett centralt verktyg i vårt arbete. Inte minst är den bra att använda vid utbildningsmässor och liknande, säger Annifrid Pålsson.

Utbildningskatalogen 2010/2011 har tagits fram av informationsavdelningen i samarbete med reklambyrån Familjen och har tryckts i 50 000 exemplar.

Katalogen kan hämtas på Info-center, Drottning Kristinas väg 4, och beställas eller laddas ned som pdf-fil från KTH:s utbildningswebb.

Ladda ned och beställ här


Christer Gummeson