Till innehåll på sidan

Personligare attityd stärker KTH

Karin Allergen, Rewir (t v), och Åsa Ankarcrona, KTH:s informationschef (t h).
Brighter tomorrow. Det är devisen för KTH:s nya kommunikationsstrategi som tagits fram av bland andra Karin Allergen, Rewir (t v), och Åsa Ankarcrona, KTH:s informationschef (t h). (Foto: Håkan Lindgren)
Publicerad 2011-03-22

Att förmedla en tydlig, rättvisande bild av KTH:s verksamhet blir allt viktigare i takt med att konkurrensen om studenter och projekt hårdnar. Därför har rektor beslutat om en gemensam kommunikationsstrategi för hela KTH.
– För att stärka vårt varumärke behöver vi en sammanhållen strategi, en profil som är densamma för hela KTH, förklarar rektor Peter Gudmundson.

I strategin myntas devisen ”Brighter tomorrow” som ett uttryck för att KTH arbetar för en ljusare morgondag genom att hitta smarta lösningar på dagens utmaningar.

– Det övergripande budskap som vi vill förmedla är att KTH drivs av viljan att skapa en bättre framtid; för individer, företag och för samhället i stort, förklarar KTH:s informationschef Åsa Ankarcrona.

Åsa Ankarcrona har lett projektet i samarbete med varumärkesbyrån Rewir. Arbetet har bland annat omfattat en enkätundersökning bland cirka 600 näringslivsrepresentanter och ett 20–tal längre intervjuer med enskilda och grupper på KTH.

– Vi har exempelvis intervjuat en grupp doktorander om vad som styrt deras val, vad som är attraktivt med KTH och vilka kanaler de använt för att ta del av utlysningar, berättar Karin Allergren som var Rewirs projektledare.

En bärande tanke i strategin är att KTH har mest att vinna på att lyfta kvaliteter som är mindre välkända utanför huset.

– Vi vill visa upp ett mänskligare KTH, förmedla en mjukare bild än den strikta, traditionella. Jag hoppas att strategin ska leda till att vi syns på ett tydligare och mer rättvisande sätt, säger Peter Gudmundson.

Forskare som gör skillnad

Det goda ryktet som ett seriöst och trovärdigt tekniskt universitet är en central del av KTH:s identitet – men ambitionen är att även begreppen dynamik, nyskapande och handlingskraft lika självklart ska förknippas med KTH.

– Vi behöver visa upp andra sidor av KTH. Lyfta fram det personliga. Forskaren som är passionerad. Den enorma drivkraft som finns här att hitta på saker som förbättrar – och handlingskraften, att man också når resultat som faktiskt gör skillnad, säger Åsa Ankarcrona.

I strategin beskrivs tre huvudprinciper för att stärka KTH:s varumärke:

  • Använd befintliga relationer för att bygga nya. Befintliga partners är den bästa kommunikationskanalen.
  • Skapa stjärnor genom att ge bättre förutsättningar för fler att uppmärksammas. Fler stjärnor hjälper till att väcka intresse, skapa identifikation och bygga förtroende.
  • Underlätta för alla på KTH att stärka varumärket. Bilden av KTH förmedlas främst i medarbetarnas dagliga kontakter med olika intressenter. Varje medarbetare är en ambassadör för KTH

Det behövs fler personer som kan förmedla KTH:s budskap och personlighet, säger Åsa Ankarcrona:

– Vi talar om att skapa stjärnor. Men egentligen handlar det snarare om att göra våra vardagshjältar mer kända. Att våra lärare och forskare tar plats i samhället och visar sig på en arena där man inte vanligtvis brukar se företrädare för KTH.

Stjärnor stärker varumärket

Som exempel nämner hon Svante Linusson, professor i matematik som i höstas satt i TV–sofforna i samband med valet och förklarade hur man räknar ut mandaten. Därmed inte sagt att alla behöver synas i TV, det finns många andra arenor att agera på, poängterar Åsa Ankarcrona.

– Det är målgruppen som styr, det gäller att hitta rätt kanaler. Men vi vill hjälpa fler att synas. Ju fler individuella varumärken vi kan stärka, desto starkare blir också KTH som helhet.

Det kan till exempel handla om att erbjuda medieträning, hjälp att skapa professionella presentationer, omvärldsbevakning eller stöd i forskningsansökningar. ”Stjärnorna” kan vara både forskare, lärare och administratörer betonar Åsa Ankarcrona. Och varumärkesbyggandet har alla medarbetare nytta av.

– Vilken funktion du än har ska det vara en merit i ditt CV att ha arbetat på KTH. Det gäller för alla avdelningar att höja blicken och se hur man kan utveckla sin verksamhet.

Stjärnor som kan bidra till att stärka varumärket KTH vill man också söka bland studenter, alumner och företag som har ett givande samarbete med KTH. Olika sorters stjärnor fyller olika funktioner och väcker intresse hos olika målgrupper, påpekar Åsa Ankarcrona.

– För forskare, industrifolk och andra som samarbetar med oss är KTH redan ett starkt varumärke. Men för att tilltala ett par 16–åriga tjejer som ska välja gymnasielinje behövs andra förebilder.

Rektors beslut togs i januari i år, men arbetet med att ta fram strategin har pågått sedan förra våren. Nu går arbetet in i nästa fas, aktivering. En nyanställd projektledare, Annika Engström har fått i uppdrag att arbeta aktivt med att sprida innehållet i kommunikationstrategin.

Strategin kommer bland annat ligga till grund för att ta fram nya idéer kring rekrytering av personal, forskningskommunikation och KTH:s mötesarenor. Under året görs även formen på KTH:s webb om och på CSC–skolan arbetar man nu med att ta fram en kommunikationsplan i enlighet med den nya strategin.


Text: Ursula Stigzelius

Läs hela kommunikationsstrategin på intranätet