Till innehåll på sidan
En viktig ingrediens i nätcoachning är att skapa en positiv stämning.

Personlig pedagog gör susen

Publicerad 2015-06-16

Tänk om varje elev eller student kunde ha sin egen personliga lärare. Forskning vid KTH visar att det är möjligt via nätet – även för att bedriva högkvalitativ utbildning.

Stefan Stenbom

Utbildningsforskaren Stefan Stenbom har under flera år varit drivande bakom Mattecoach på nätet, ett slags handledning där studenter stöttar grundskole- och gymnasieelever i deras mattestudier.  Eleverna coachas via en chattfunktion och en delad digital skrivtavla.

I en färsk avhandling visar Stefan Stenbom hur personlig coachning över nätet kan användas på en bredare front för framtidens lärande i både grundskolan och för universitetsstudier.

– Forskning visar att en mycket effektiv lärmiljö vore om alla elever kunde få varsin lärare. Det är knappast ekonomiskt hållbart i den vanliga världen men genom nätcoachning kan man ta några steg närmare en sådan idealisk miljö, säger han.

Stefan Stenbom har tagit fram en teoretisk grundmodell för nätbaserad ”en-till-en-undervisning”, exempelvis en lärare som stöttar en elev eller student via internet. Modellen kan användas både som analysverktyg för vidare forskning och som guide för de lärare som vill prova på undervisningsmetoden och designa ett eget kursmaterial, förklarar han.

– Syftet med avhandlingen att beskriva, förklara och förstå lärsituationen vid coachning över nätet. Konsekvensen på lång sikt av forskningen är att vi kan ha hittat ett nytt sätt att bedriva högkvalitativ utbildning på.

En viktigt upptäckt är hur centralt de emotionella aspekterna är vid ”en-till-en-undervisning”, enligt Stefan Stenbom.  Det är mycket känslor inbegripet i elevernas lärprocesser under coachningen, menar han.

– Speciellt i inledningen, när de söker kontakt. De kan vara arga, besvikna eller till och med ångestfyllda för att de inte klarat sina studieuppgifter.

Utmaningen är att skapa en god och positiv stämning. Uppmuntrande tillrop är centrala för mattecoachernas framgångar, kommunikationen på chatten fylls av smileys. Det bidrar till en tillåtande miljö där elever vågar vara öppna och berätta om sina studieproblem, enligt Stefan Stenbom. 

Coachning över nätet är ett viktigt pedagogiskt komplement både till annan nätundervisning och till det traditionella lärandet i klassrum och föreläsningssalar, enligt Stefan Stenbom. Exempelvis när elever kör fast i ett problem och inte kommer vidare.

– Förr eller senare hamnar de flesta studenter och elever inför en tröskel i lärandet. Coachningen är en idealisk metod för att lösa upp sådana situationer.

Text: Christer Gummeson