Personalens röst förbättrar KTH:s webb

Suggestion box
I KTH:s ”Suggestion box” kan studenter och personal lämna förslag som utvecklar IT-miljön.
Publicerad 2009-05-15

Ett enkelt knapptryck som skapar en egen blogg på KTH:s hemsida. Det hör till de populäraste förslagen om hur IT-stödet på KTH kan förbättras. För några veckor sedan lanserades en digital förslagslåda där personal och studenter kan föreslå idéer för KTH:s webb och IT-system.

Summan av vad alla KTH:are tycker är bättre än vad IT-avdelningens personal själva kan komma på. Med den utgångspunkten har KTH:s IT-utvecklare skapat en förslagslåda där studenter och anställda kan lämna in idéer om hur man vill utveckla KTH:s IT-stöd.

– Vi har bara varit igång några veckor, men flera förslag har kommit in som fått röster och kommenterar, så konceptet verkar fungera. Vi välkomnar både högt och lågt; det kan handla om allt från att byta namn på en knapp till mer genomgripande systemförändringar, säger Patric Jansson, systemansvarig på IT-avdelningen.

Idén om en förslagslåda växte fram under den bokcirkel som utvecklingsgruppen på IT-avdelningen driver. Tanken är att engagera KTH:s IT-användare och lyssna på vad de vill.

– Ofta kan det vara svårt för oss att snappa upp om vad anställda och studenter egentligen tycker är viktigt inom vår IT-utveckling. Många gånger kan det vara den som skriker högst eller har de rätta kontakterna som får inflytande, men det kanske inte gynnar den bästa utvecklingen av webben och IT-systemen, säger han.

Förslagslådan nås från externwebben och intranätet. Man kan lämna både helt nya förslag, kommentera och rösta på andras förslag. På så sätt får idéerna en rankning som IT-utvecklarna kan väga in om de ska gå vidare med förslaget. Bland de populäraste förslagen just nu finns möjligheten att på ett enkelt sätt skapa en egen blogg på KTH:s webbplats.

– Det har fått mycket positiv respons vilket är en tillräcklig indikation för oss att gå vidare med ärendet. Jag har kallat till ett uppstartsmöte, där vi ska titta på vilka krav vi ska ställa på ett sådant system. När KTH-bloggen kan bli verklighet är för tidigt att säga än, säger Patric Jansson.

Förslagsställarna kan även tagga sina idéer, alltså märka dem med ett nyckelord, och prenumerera på idéer märkta med taggen genom ett RSS-flöde. Därigenom kan den som är specialintresserad av just detta område få en överblick av hur användarna vill se utvecklingen inom området. Huruvida ett förslag från idélådan når ända fram till verklighet beror på flera faktorer.

– Vi vill i första hand få in indikatorer på hur personal och studenter använder IT-stödet på KTH. Både hur man kommentar enskilda förslag och hur man rankar dem är viktigt när vi bestämmer vilka ärenden som vi ska gå vidare med. Vi använder listan från förslagslådan som en referens; vad av olika tänkbara förslag och lösningar inom olika områden tycker folk är viktigast?

Rösta och lämna förslag på förbättringar för KTH:s IT-miljö.


Christer Gummeson