Till innehåll på sidan

Pedagogisk utveckling får mer pengar

Publicerad 2015-12-18

Specialsatsningen på KTH:s pedagogiska utvecklare förlängs med ytterligare ett år.
– Det känns både som en bekräftelse av det vi gjort hittills och som ett bevis på att man verkligen tar utveckling av pedagogik och undervisning på största allvar, säger Björn Kjellgren, pedagogisk utvecklare på ECE-skolan.

Björn Kjellgren

På vilket sätt är satsningen viktig?
– Det är ett innovativt sätt att utveckla kvaliteten på undervisning och lärande och en bra metod att sprida pedagogisk praxisgemenskap både inom och mellan skolor. Det har tagit högskolepedagogiken närmare ”fabriksgolvet” och därigenom effektivt stimulerat lärare och lärarlag till pedagogiskt utvecklingsarbete.

Vad vill du lyfta fram av det ni åstadkommit hittills?
– De flesta projekt har bedrivits på avdelningsnivå – själv har jag exempelvis lett ett omfattande projekt på ECE-skolan med syfte att ta fram ekonomiskt och pedagogiskt hållbara kurser i språk och kommunikation designade för KTH:s studenter.

– Som grupp har pedagogiska utvecklarna arbetat med att sprida användning av det KTH-gemensamma kursvärderingsverktyget LEQ , som en väg både att tänka kring lärande och för att stimulera till kontinuerlig kursutveckling. Vi har också utvecklat en serie workshoppar kring lärande och undervisning, som erbjuds all undervisande personal och inte minst de som läser den grundläggande högskolepedagogiska kursen.

– Uppdragen som pedagogiska utvecklare har också inneburit ett lyft för det egna pedagogiska engagemanget, flera av oss har exempelvi för första gången bidragit till pedagogiskt inriktade publikationer eller konferensbidrag.

Vad är nästa steg?
– 2016 är sista året för den här riktade satsningen och skolorna har fått i uppdrag att säkerställa att satsningen övergår i ordinarie verksamhet till 2017 – det kommer att bli en viktig uppgift för skolornas pedagogiska utvecklare att ta fram rutiner för hur det ska kunna fungera.

– Vi kommer också att tillsammans med ECE-skolans högskolepedagoger satsa mer än tidigare på att göra KTH:s hjälpmedel till pedagogiskt utveckling mer allmänt kända och lättillgängliga, exempelvis genom den som är under uppbyggnad. Vi ska förstås också fortsätta att stimulera det pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans med våra kollegor ute på skolorna – det finns så mycket mer att göra för den som är intresserad av att utveckla det här området!

Berättat för: Christer Gummeson