Till innehåll på sidan

Påvens ord inspirerade forskare

Publicerad 2015-01-26

Egentligen skulle Fredrik Lundells första blogginlägg i Vetenskapsrådet tidning handla om hans forskning. Men påven kom emellan.

Fredrik Lundell.

När Fredrik Lundell, forskare inom strömningsmekanik, erbjöds att vara gästbloggare på nättidningen Curie, tackade han genast ja. Något oväntat blev ett uttalande av påven Franciscus inspiration för debuten – som till mångt och mycket handlar om forskarnas administrativa börda.

Hur kändes det efter första inlägget?
– Jag funderade på hur många som skulle hitta till bloggen och om den skulle få något genomslag. Så här långt är det över förväntan.

Fredrik Lundell vittnar i bloggen om ett allt mer krävande administrativt arbete som stjäl tid från forskning och utbildning. ”Denna sjukdom tar över en människa” citerar han påven som berättat om byråkratin inom Vatikanen i en artikel i Dagens Nyheter.

Enligt Fredrik Lundell verkar inte universitetens administrativa processer vara anpassade efter de behov av stöd som finns hos lärare, utbildningsadministratörer och forskare.

– Jag känner själv – och hör från kollegor – hur tiden och lugnet som behövs för att säkerställa god utbildning, forskning av hög kvalitet och nydanande projektförslag äts upp och hackas sönder, trots att antalet administratörer ökar.

Han tecknar bilden av en arbetsvardag med ”fler processteg, ökande ledtider, fler och längre blanketter, utvärderingar samt nya rapporteringskrav”:

– Att vända denna utveckling på ett bra sätt utan att skapa ytterligare irritation mellan fakultet och administration – vilket förhindrar konstruktivt samarbete – är en nyckelfråga för KTH:s framtida framgång.

Trots det första inläggets kritiska ansats är syftet med bloggen inte att driva opinion i något ämne, säger han:

– Jag har inte för avsikt att driva några specifika frågor; det är bara tre månader så jag fokuserar på att dela med mig av min vardag. Min tanke är att blogga om mitt jobb som lärare och forskare och att det ska framgå varför jag tycker att jag har ett av de bästa jobb som finns!

Hur har reaktionerna hittills varit på bloggen?
– Jag har fått en del uppmuntrande tillrop och får vara med i Campi! Redan detta är mer än jag hoppades på.

Text: Christer Gummeson

Fredrik Lundells blogg

Fredrik Lundell ny bloggare i Curie