Ombud inspirerar till friskvård

– Leif Kahlbom arbetar för ett mer vältränat KTH

Publicerad 2009-03-30

Leif Kahlbom, säkerhetsansvarig på ICT-skolan, är ett av KTH:s 24 nyutbildade friskvårdsombud. Ombuden finns på alla skolor och ska inspirera sina arbetskamrater till ett friskare liv.
– Kan man få fler att känna sig vältränade är mycket vunnit för både personen i fråga och för KTH, säger han.

Leif Kahlbom
Leif Kahlbom

Det är en klar skillnad mellan att vara vältränad och otränad. Som vältränad känner man sig piggare, orkar mer och får bättre självförtroende. Det kan Leif Kahlbom intyga. Han tycker att den nyligen avslutade friskvårdsutbildningen varit mycket givande.

– Jag trodde aldrig jag skulle hoppa runt i en afrikansk dans eller pröva på yoga. Men det har jag gjort nu, säger han.

Cirkelträningen Easy-line är en metod som skulle kunna vara intressant för ICT-skolans del, konstaterar han. Här skiftar deltagaren mellan olika små, enkla träningsmaskiner som inte behöver ställas om. Tillsammans ger de en ordentlig konditions- och muskelträning.

Leif Kahlbom planerar att skaffa en sådan anläggning till sin skola för att arrangera träningspass under lunchtid. Eftersom ICT-skolan delar lokal med Stockholms universitet skulle kostnaden kunna delas mellan de två.

Viktigt att utbilda chefer

Bakom friskvårdsutbildningen står Inger Ekman, friskvårdskonsult vid universitetsförvaltningen. Hon berättar att kursen växlat teori och praktik. Tommy Ljusenius från försvarets friskvård har föreläst och två gånger i veckan har deltagarna provat olika motionsformer med hjälp av en instruktör. Hela KTH bjöds också in till ett seminarium om hälsoekonomi.

– Deltagarna har fått kunskap om och förståelse för vikten av motion och har fått ta del av studier och forskning inom området. Den kunskapen kan de nu sprida till sina kollegor, säger Inger Ekman.

Hon tror dock att det måste till mer utbildning på chefsnivå i frågorna för att satsningen på friskvård ska genomsyra hela organisationen. Ett tidigare personalvårdsprojekt, som KTH har genomfört, kallades ”Må bättre” och hade inte samma breda målgrupp som nuvarande mer friskvårdsinriktade projekt har haft.

– Här har vi vänt oss till all personal, såväl adjunkter och professorer som vaktmästare och servicepersonal, säger Inger Ekman.

Stegräknartävling pågår

Ändå är det relativt få lärare och forskare representerade bland friskvårdsinspiratörerna. Det tror Inger Ekman beror på att träffarna ägt rum vid fasta tider och att det kan ha varit svårt för lärare att anpassa undervisningstiderna.

De sammanlagt 24 utbildade kursdeltagarna har nu blivit en sammansvetsad grupp som känner varandra väl och som inspirerar varandra i friskvårdsarbetet. Inger Ekman planerar även för ett friskvårdsnätverk så att gemenskapen och engagemanget lever kvar när projektet är avslutat.

KTH:s pågående stegräknartävling, som projektet dragit igång. har engagerat många och har blivit en ”snackis” på kafferasterna. Deltagarna kan tävla individuellt, i lag eller som skola och det gäller att gå så mycket som möjligt. Var och en har en stegräknare där antalet steg rapporteras in på en hemsida och priser lottas ut under tävlingens gång.

- Vår vaktmästare leder med över 28 000 steg per dag, men han ansvarar för postgången förstås, säger Leif Kahlbom.


Text: Eva Ekelöf