Till innehåll på sidan

Ökat stöd till studenter med Asperger

Publicerad 2014-08-14

KTH gör en satsning för bättre villkor för studenter med Asperger. I samarbete med två partners ska man kartlägga på djupet vilket stöd studenterna behöver för att klara sin vardag.

Annelie Eldås och Monica Barsch, nederst)

I dagsläget erbjuder KTH mentorsstöd för studenter med funktionsnedsättningen Asperger. Det nya projektet tar ett vidare grepp och erbjuder stöd för studentens hela livssituation.

Projektet genomförs i samarbete med MISA AB, ett företag som hjälper personer med funktionsnedsättningar att komma ut i arbetsliv och skola.

– För studenter med Asperger handlar problemen överlag om deras exekutiva förmåga: att planera, genomföra och slutföra sina studier. Ofta går de in med full kraft men hamnar sedan i olika problem som de inte kan lösa på egen hand, säger Annelie Eldås, arbetskonsulent på MISA.

De 20 studenter som ska delta i projektet kommer erbjudas en heltäckande kartläggning av sin bakgrund och vilka behov av stöd de har. Det kan gälla studierna i sig, men allt som oftast även det dagliga livet utanför skolan; sömn, mat och sociala kontakter.

– Troligen kommer mycket av stödet riktas till att forma en hållbar vardagsstruktur; komma i tid till lektionerna, plugga på ett rationellt sätt och äta ordentligt. Även samtalsstöd kommer att erbjudas vid behov, säger Annelie Eldås.

I stödet ingår kontakter med sociala myndigheter och hjälp med lärarkontakter. Gruppen kommer ha tillgång till ett särskilt uppehållsrum på KTH där de kan äta, vila, studera och träffa andra studenter.

Projektet pågår under tre år och ska resultera i en metodhandbok kring vilka stöd som är lämpliga för högskolestudenter med Asperger. Man kommer också jämföra studieresultaten hos gruppens studenter med de som inte fått samma stöd.

Projektet leds av Autism- och Aspergerförbundet och finansieras med medel från Allmänna arvsfonden. De som kommer att arbeta i projektet är Annelie Eldås och Jörgen Palm, MISA AB, Monica Barsch, KTH:s samordnare för studenter med funktionsnedsättning, och projektledare Anne Lönnermark, Autism- och Aspergerförbundet.

Text: Christer Gummeson

Studenter med funktionsnedsättning på KTH
Sammanlagt finns det ungefär 800 studenter med funktionsnedsättning på KTH. Drygt 100 av dem har Aspergers syndrom (förra hösten registererades 25 nya i gruppen). Andra förekommande funktionsnedsättningar är dyslexi, adhd, add, syn- och hörselnedsättning, dövhet, rörelsehinder, annan psykisk funktionsnedsättning.
​– Mörkertalet är stort. Många studenter väljer att inte tala öppet om sin funktionsnedsättning, säger Monica Barsch.