Till innehåll på sidan
Sabina Fabrizi och hennes odlingsgrupp förbereder takterrassen för vinterdvala. (Foto: Håkan Lindgren)

Odling inspirerar för grönare framtid

Publicerad 2017-10-13

Odlingslådor på takterrassen och pilotprojekt för KTH:s källsortering. Skolan för teknik och hälsa i Flemingsberg tar flera steg för att bli mer miljövänlig och hållbar.

Vinden sliter i blommor och blad. Denna gråmulna dag i oktober är takterrassen på KTH Flemingsberg verkligen inte som mest inbjudande. Terrassen, med utsikt över entrén till Huddinge sjukhus och till Flemingsbergs centrum på andra sidan vägen, är tom och isande kall. Men bara för någon vecka sedan var den fortfarande välbesökt.

– Vi har haft väldigt många anställda som kommit upp hit för att luncha och fika, och njutit av att plocka färska bär och sallad och tomater till sin lunch. Det har blivit som en oas för många, säger Sabina Fabrizi , kommunikationsansvarig och miljöombud vid Skolan för teknik och hälsa, STH.

I våras sökte och fick STH en påse pengar av KTH Sustainability Office till sitt miljö- och inspirationsprojekt: odlingslådor på skolans takterrass.

– När vi startade miljöarbetet kände vi att det behövdes något konkret som kunde skapa ett engagemang hos personalen. Tanken är att inspirera till att odla sin egen mat och väcka ett intresse för kretsloppstänkande, säger Sabina Fabrizi.

Kurs i odling

Odlingsgruppen med åtta personer satte igång med att iordningsställa allt – olja pallkragar och plantera.

– Vi koncentrerade oss på ätliga växter som bär, olika sorters sallad, tomatplantor och några träd. Under sommaren hade vi också flera kryddväxter i lådorna – och bin och humlor hittade hit, berättar hon när hon guidar runt på terrassen.

Sabina Fabrizi vill väcka intresse för kretsloppstänkande.

Intresset och engagemanget för takodlingen har varit stort. Under sommaren turades sommarjobbande personal om att vattna, och i höst kommer miljögruppen plus ett tiotal nytillkomna lärare, forskare och administratörer att gå en kurs i odling för att förbereda nästa sommars odlingar.

Men initiativet har också gett andra ringar på vattnet.

– En av lärarna på skolan har tagit in takodlingen i undervisningen och tanken är att studenter ska utveckla en egen app för solceller som ska driva en pump för bevattning.

Utveckla källsortering

Skolan för teknik och hälsa ligger även i startgroparna för att utveckla sin källsortering – bland annat med fler fraktioner. Nyligen höll skolans miljögrupp ett startmöte med KTH Sustainability Office för ett pilotprojekt inom källsortering.

Tanken är att STH och Röda korsets högskola som finns i samma hus ska testa och utvärdera de underlag i form av källsorteringsmöbler, mallar, checklistor, informations- och utbildningsmaterial som tas fram centralt för att vara ett stöd inom hela organisationen.

Under hösten står KTH Sustainability Office inför att lägga en stor central beställning av nya, genomtänkta sorteringskärl som ska ersätta befintliga kärl i grundutbildningsmiljöer.

– Vi håller just nu på utarbeta vägledande underlag som ska bidra till att kvalitetssäkra utvecklingen av vår källsortering. Här lägger vi särskild stor vikt vid att involvera berörda parter som lokalvård och brandansvariga i arbetet, berättar Jannica Häggbom , miljösamordnare på KTH Sustainability Office och projektledare för källsorteringsprojektet.

Kristina von Oelreich, hållbarhetschef.

 – Piloten i Flemingsberg kommer att ge värdefull information om de frågor som skolorna ställs inför och eventuellt behov av centralt stöd i samband med planering, införande och förvaltning av en utvecklad källsortering, tillägger hon.

Odla inomhus

KTH:s hållbarhetschef Kristina von Oelreich  säger att en förbättrad källsortering kopplar till skolans övergripande hållbarhetsmål för 2016–2020.

– Dessutom vet vi att det finns en efterfrågan efter bättre källsortering, inte minst från studenterna, säger hon.

I väntan på att källsorteringsprojektet i Flemingsberg går igång på allvar ägnar sig Sabina Fabrizi och hennes odlingsgrupp nu åt att förbereda takterrassen för vinterdvala. Frostkänsliga träd och plantor är på väg in för att liva upp utrymmen på skolan.

– Vi funderar också på utöka odlingarna med en odlingsvägg inomhus och att förodla inför våren. Takodlingen kommer nog att bli ännu bättre nästa sommar.

Text: Per-Ola Knutas