Mats Odell guidas på KTH Campus
Finansmarknadsminister Mats Odell guidas på KTH Campus av Kristina Johansson, campusarkitekt, och rektor Peter Gudmundson. (Foto: Christer Gummeson)

Odell stöder studentbostäder på KTH

Publicerad 2010-03-01

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell vill ändra de regler som förhindrar bygget av studentbostäder på KTH. Det framkom vid hans besök på KTH Campus i förra veckan.

KTH har tillsammans med fastighetsförvaltaren Akademiska hus dragit upp planer för att bygga drygt 500 studentbostäder på KTH Campus vid Valhallavägen. Men för att planerna ska kunna gå i lås krävs att regeringens direktiv till Akademiska hus skrivs om.

Enligt nuvarande regleringsbrev är Akademiska hus förhindrat att låta bygga och förvalta studentbostäder. Men när Mats Odell presenterades för KTH:s planer sade han sig vara beredd att arbeta för att ta bort de hinder som finns. I samband med en guidad rundvandring på KTH-området på torsdagen gav han ett kraftfullt stöd för byggplanerna.

– Problemet är att det byggs för lite bostäder åt studenter i dag. Jag är beredd att arbeta för att ge Akademiska hus större frihet i den här frågan . Vi måste i första hand tillgodose studenternas intressen, säger Mats Odell som också är regeringens ansvarige för bostadsförsörjningsfrågor.

KTH har i ett första skede lagt ett förslag om att bygga ett 20-tal hus med ungefär 500 studentlägenheter. Dessutom föreslås flera påbyggnader på tak och boende i befintliga lokaler på campus vilket skulle ge ytterligare 200 lägenheter. Planen bygger på arkitekten Thomas Sandells utredning om hur ett levande campus ska komma till stånd.

Mats Odell välkomnar varmt KTH:s initiativ för att lösa studenternas bostadsproblem.

– KTH:s planer är väldigt spännande. Och det är glädjande att man har kommit så långt i den konkreta planeringen. Nu hoppas jag att vi kan bidra till att förverkliga KTH:s och Akademiska hus ambitioner att bygga studentbostäder, säger han.

Vid samtal med bland andra KTH:s rektor och förvaltningschef sade Mats Odell att han skulle se över regelverket för Akademiska hus.

– Jag ska arbeta för att ta bort de hinder som finns i dag. Det handlar om att identifiera var problemen finns och se hur man kan lösa dem. En av de saker som jag antar bör förändras är hur regleringsbrevet till Akademiska hus ser ut.

Containerhus på KTH
Containerhus på KTH

De första husen som är tänkta att byggas på KTH Campus vid Valhallavägen ska uppföras som volymelement, så kallade containers. Huskropparna prefabriceras på annat håll och kan staplas på varandra. På så sätt kan man snabbt komma till skott med byggnationen och färdigställa bostäderna till en halverad kostnad jämfört med annars.

– Vi skulle ganska snart vilja få till stånd ett ’showcase’ för att kunna visa KTH:s färdriktning i den här frågan. Då skulle containerhusen kunna vara ett första steg, säger Thomas Sandell, som även är ledamot i KTH:s styrelse.

Enligt Thomas Sandell skulle containerhusen kunna finnas på plats redan i slutet av året. De flesta byggförslagen rör dock 4-vånings lamellhus och punkthus i 8 våningar. Även dessa byggnader kan uppföras med prefabricerade moduler. Fasaderna ska vara inom KTH Campus tegelröda färgskalor.

Mats Odell kommer att samla berörda parter till ett möte i mars månad för att driva frågan vidare. Här väntas bland andra KTH, Stockholm stad och Akademiska hus delta.


Christer Gummeson