Nytt system för studieadministration

Publicerad 2018-03-28

En ny version av studiedokumentationssystemet Ladok införs vid KTH. Övergången sker i sommar. Det nya systemet kommer att vara i bruk från slutet av juni.

Per Berglund, prodekanus

Ladok-systemet, som används för att dokumentera studenternas närvaro och studieresultat, ägs av högskolorna tillsammans. Flera lärosäten har redan gått över till den nya uppdaterade versionen, före årsskiftet ska samtliga ha gått över.

– Nuvarande Ladok är ålderdomligt. Det nya systemet har ett modernt gränssnitt som är helt webbaserat och därmed mycket mer användarvänligt och lättillgängligt vilket har stor betydelse då nya Ladok blir tillgängligt för en större användargrupp, säger Per Berglund, KTH:s prodekanus.

Vad innebär förändringen för dem som ska arbeta med systemet?
– Det blir enklare och man kan göra mer än i nuvarande system. Lärare kommer att kunna resultatrapportera och examinator kommer att attestera resultaten direkt i systemet. Det innebär att dessa arbetsuppgifter kan göras på distans. Arkivlistor som examinatorer i dag måste få in till KTH för att skriva på tas bort då allt sköts direkt i systemet.

Vad blir konsekvenserna av en ökad tillgänglighet – hur kommer arbetssituationen och arbetsuppgifter för lärare och administratörer att påverkas?
– Till en början blir det ingen större förändring, men det är möjligt att det ändras efterhand när lärare själva kan lägga in resultat direkt i systemet, och administratörer därmed gör en mindre del jämfört med i dag. Det kan också bli så att administratörerna behöver göra mer än i dag när lärarna behöver support.

– Vi får se hur systemet fungerar i praktiken. Beslut om hur arbetsfördelningen ska se ut kommer att tas på lokal nivå, på skolan eller institutionen.

Berättat för: Christer Gummeson

  • Nya Ladok införs 11–22 juni och öppnas för användning 25 juni. En informationskampanj pågår, bland annat kommer informationsmontrar, roll-ups och bordspratare ställas ut på KTH:s olika campus. Användarutbildningen startar under vecka 15 och kommer att ske både digitalt, via plattformen Canvas, och genom salsundervisning.
  • Läs mer om nya Ladok