Till innehåll på sidan
Vi försöker möta upp till näringslivets krav, säger Per Roald, programansvarig. (Foto: Håkan Lindgren)

Nytänkande pedagogik i renoverat labb

Publicerad 2016-10-13

Nu flyttar byggteknik och design från Haninge till helrenoverade lokaler på Teknikringen. I flytten har de med sig en praktiskt inriktad pedagogik byggd kring avancerad användning av datorer och AV-teknik.

Högt i tak i den förde detta labbhallen.

I dag finns inte många spår av att huset på Teknikringen 78 tidigare rymt ett dammigt betonglabb. Istället står den senaste AV-tekniken på första parkett.

Takhöjden är imponerande och med innerväggar i glas skapas en ljus, öppen känsla. Samtidigt utnyttjas ytorna mycket effektivt, och det första som möter en besökare är grupparbetande studenter i en avskärmad cafémiljö.

Per Roald , avdelningschef och ansvarig för högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design samt högskoleprogrammet Byggproduktion, ger en rundtur. Här finns fem identiska föreläsningssalar, uppkopplade mot varandra och mot omvärlden. I varje sal ryms cirka 75 studenter.

– Lärosalarna ska ha en form som ger en nära känsla mellan studenter och föreläsare. En hög tillgänglighet till lärarna är något vi har med oss från Haninge – mycket av arbetet sker i olika projektformer med täta team, precis som i industrin, säger Per Roald,

Föreläsningar kan spelas in eller speglas vidare i flera av salarna. I de lärarlösa salarna kan studenter assistera om det behövs. Kursmoment som är likvärdiga i olika kurser kan ges samtidigt, och spelas in och visas igen. Genom samordningen av kurser och moment kan man undvika att de överlappar varandra i innehåll.

– Traditionell undervisning utan integrering och samordning skapar ofta överlappningar där samma saker upprepas flera gånger. Det är slöseri med både studenternas och föreläsarnas tid, säger Per Roald.

Ligger i frontlinjen

Mycket av arbetet sker i olika projektformer.

Möjligheten till inspelningen av föreläsningarna öppnar också för repetition, eller lärande på distans. Men målet är att studenterna ska vara på plats under traditionell kontorstid.

– Vi har ett tankesätt hämtat från industrin där vi lär ut i mjukvara i volym. Därför har vi bland annat stora datorsalar med plats för många studenter. Vi är övertygade om att denna pedagogik och metodik kan effektivisera utbildningen.

Byggteknik och designprogrammet är med sitt årliga intag på 200 studenter störst i sitt slag i landet.

– Eftersom vi är en yrkesutbildning har vi alltid försökt varit så flexibla som möjligt för att möta upp till näringslivets krav. I dag ligger vi i frontlinjen inom Building Information Modeling (BIM), säger Per Roald.

Ännu har inte alla studenter och lärare lämnat Haninge. Men förhoppningen är att de, tillsammans med andra utbildningar, ska utnyttja grannbyggnaden: det nya utbildningshuset som blir klart hösten 2017.

– Flytten blir en vitamininjektion för oss andra på campus, de tar med sig nya sätt att tänka och arbeta. Extra roligt har varit att de så aktivt deltagit i planeringen av sitt hus, säger Sara Eriksson, projektledare vid miljö- och byggnadsavdelningen.

Körkort för AV-teknik

Alla lärare får ta ett AV-körkort för att kunna hantera tekniken. Dessutom krävs i många fall att undervisningsmaterialet arbetas om.

– De flesta ser fördelarna av hur de då kan komma längre i sin undervisning. Det finns även stöd för pedagogisk utveckling, förutom våra egna erfarenheter, säger Per Roald.

Kronan på verket, BIM-labbet.

Examinationerna är delvis digitaliserade. Redan i Haninge skapades ett system där närmare 200 studenter kan tentera samtidigt. Under tentorna gör studenterna ofta ritningar, delar av tentorna kan rättas automatiskt.

– Vi har arbetat så de senaste fem åren med olika kurser. Nu blir vi ett pilotprojekt för att kunna utveckla och förhoppningsvis sprida det till fler utbildningar på KTH.

Per Roald blippar upp en glasdörr till en av datasalarna. Här kan skärmar hissas upp mitt i salen. Med hjälp av dem kan studentgrupper arbeta på skilda delar av en ritning och samarbeta när det behövs. Arbetssättet bygger på den verklighet som de möter efter examen, menar Per Roald.

– Vi har hittat förebilder för rummet vid besök på andra lärosäten, i Danmark och England. Där stortrivs lärarna med de möjligheter tekniken ger för undervisningen.  

Kronan på verket i det teknikfyllda huset är BIM-labbet. Väggprojektioner skapar känslan av att befinna sig i en framtida tunnel eller gåendes i en planerad gatu- eller stadsmiljö. I höjd med projektionen finns arbetsstationer för studenterna. I taket hänger den gamla traversen kvar för att kunna lyfta in byggnadsmodeller, eller delar av byggnader på labbgolvet.

– I början var jag lite skeptisk till om alla dessa tekniska lösningar skulle komma till användning. Men efter att ha sett att det fungerar tycker jag det är rätt häftigt, säger Mats Åhrman , AV-tekniker som viker sin tid till avdelningen.

Text: Magnus Pahlén Trogen