Till innehåll på sidan

Nybörjarstudenter vill ha mer hjälp

Studenter
Nybörjarstudenterna behöver mer hjälp med sina studier än tidigare, enligt KTH:s startenkät.
Publicerad 2009-11-27

En man i 20-årsåldern, uppvuxen i Stockholm som kommer från ett studievant hem. Så ser den typiske nybörjarstudenten ut på KTH, enligt den årliga startenkäten. Undersökningen visar också att alltfler nybörjare behöver hjälp med sina studier.

Årets enkät gick ut till 2 650 nybörjarstudenter vid KTH:s samtliga utbildningsprogram. Svaren ger både en bild av hur studenternas bakgrund ser ut på, vilket sätt de kommit i kontakt med KTH och hur de ser på sina kommande studier.

Inte oväntat är det en kraftig övervikt av manliga studenter. 69 procent är män, 31 procent kvinnor, vilket ändå visar att andelen kvinnor ökad något de senaste åren.

– Det är ett steg i rätt riktning men vi måste fortsatt sträva efter att våra utbildningar ska vara attraktiva för både kvinnor och män, säger Eva Malmström Jonsson, prorektor vid KTH.

Över 70 procent av nybörjarna kommer från ett studievant hem där minst en av föräldrarna har en akademisk bakgrund. För Eva Malmström Jonsson motiverar statistiken att KTH fortsätter att satsa på en breddad rekrytering:

– KTH har arbetat med olika koncept för att öka rekryteringen från studieovana grupper under många år och det kommer vi självklart att fortsätta med, säger hon.

Startenkäten ger också stöd för att alltfler studenter behöver hjälp med sina studier på KTH. Trenden de senaste åren är att nybörjarstudenterna önskar mer stöd inom exempelvis områden som stress inför tentamen, tids- och studieplanering, matematikämnet och studievanor.

– Vi behöver ge förstaårsstudenterna mer stöd. Detta ligger i linje med den ambition som finns i KTH:s utvecklingsplan, bland annat utvecklar vi ett program för akademisk introduktion för våra utbildningsprogram, säger Eva Malmström Jonsson.

Avsnittet om hur nybörjarna kommit i kontakt med KTH visar att cirka 40 procent uppmärksammat KTH genom trafikreklam (buss, t-bana och pendeltåg). Men liksom tidigare är det KTH:s centrala webbplats, www.kth.se, som når ut till flest blivande studenter.

Av de 2 470 studenter som svarat på enkäten var det ungefär 250 som inte deltog i årets mottagning. Hälften av samtliga studenter var positivt inställda till mottagningen redan innan de började på KTH. Efter mottagningen ökade andelen till 70 procent.

Det bästa med mottagningen var att träffa nya människor och lära känna varandra på ett avslappnat och roligt sätt och att allting med mottagningen var frivilligt, enligt enkätsvaren.


Christer Gummeson

Rapport och resultatfiler från startenkäten (sidan kräver inloggning med kth.se-konto)