Nya styrelser för KTH:s skolor

Publicerad 2009-04-27

KTH:s skolor har valt nya styrelser för sin verksamhet. Mandatperioden för de nya styrelserna gäller till och med år 2012.

Skolornas styrelser består av fem lärare, en representant för övrig personal, tre studentrepresentanter och tre externa ledamöter. Lärarna och representanten för övrig personal utses genom allmänna val av skolans personal. Styrelsen leds av skolans dekan.

KTH Företagsamverkan, BLI, har ingen styrelse, där finns i stället ett rådgivande organ.


Christer Gummeson