Till innehåll på sidan

Nya styrelsen tror på KTH

Globalisering och konkurrenskraft viktigaste frågorna

Publicerad 2010-04-15

KTH är viktigt för utvecklingen i Sverige. Trots skilda infallsvinklar och bakgrund är tre nya ledamöter i KTH:s styrelse ense om utbildningens betydelse för det svenska samhället. Globaliseringen och Sveriges konkurrenskraft är också frågor som engagerar de nya ledamöterna.

Susanne Ås Sivborg
Susanne Ås Sivborg

Att Susanne Ås Sivborg är intresserad av vad som händer på KTH är inte särskilt förvånande. Hon är själv civilingenjör från Väg och vatten på KTH, hennes pappa, hennes svärfar och hennes man har gått på KTH och hennes son siktar på en civilingenjörsutbildning på KTH. Och jodå, hon träffade sin man på KTH också.

– KTH gav mig en väldigt bra start i livet. Och jag ser också KTH som en mycket viktig del i svenskt utbildningsväsen, förklarar Susanne Ås Sivborg som idag är generaldirektör för Patent och Registreringsverket.

Susanne Ås Sivborg har arbetat mycket utomlands, bland annat i Tyskland, och rekryterat många civilingenjörer. Hon tycker att den svenska civilingenjörsutbildningen står sig väl i den internationella konkurrensen. Men hon skulle vilja se en högre kunskapsnivå inom sitt eget område – immaterialrätt.

– Patent och varumärken är i dag en vara, ett affärsverktyg. Där står vi oss inte alltid så bra i förhandlingar. Länder vi gärna jämför oss med, som Tyskland och England, har generellt en högre nivå på den utbildningen och bättre generell kunskap.

En höjning av kompetensen inom immaterialrätten skulle kunna bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft menar hon. Men än viktigare är att få in fler forskare med internationellt hög kompetens.

– Sverige har en bra bas att stå på. Men det gäller att värna den, för utvecklingen går otroligt fort.

Li Felländer-Tsai
Li Felländer-Tsai

Li Felländer-Tsai har aldrig gått på KTH – hon är professor och överläkare i ortopedi vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Men ortopedi är en tekniskt orienterad medicinsk specialitet, påpekar hon.

– Arbetet inom ortopedin har gett mig insikt i hur viktigt det är med samverkan med teknikområdet.

Li Felländer-Tsai är också sedan tidigare styrelseledamot vid Skolan för teknik och hälsa.

– KTH är en viktig akademisk aktör i formandet av morgondagens samhälle. Och det känns som en stor förmån, och ett ansvar som jag är mycket ödmjuk inför, att få bidra till det arbetet, säger Li Felländer-Tsai.

Som en viktig fråga i styrelsearbetet ser hon att verka för samverkan mellan Stockholms akademiska partners för att skapa en stark svensk akademisk öst-nod. Ett sådant Stockholms-kluster skulle även kunna bidra till en global positionering menar Li Felländer-Tsai.

Stefan Löfven
Stefan Löfven

Stefan Löfven, ordförande för IF Metall, har en helt annan bakgrund än både Susanne Ås Sivborg och Li Felländer-Tsai. I stället för en akademisk examen har han en svetsarutbildning i botten. Det ser han som en fördel för styrelsen.

– Jag tror det är jättebra att man har olika perspektiv i en sådan här styrelse, även arbetstagarperspektivet behövs. Utbildningen ska ju inte bara leda till personlig utveckling för de studerande utan i förlängningen också bidra till tillväxt och jobb.

IF Metall arbetar också mycket med frågor om näringslivsutveckling påpekar Stefan Löfven och han är övertygad om att svensk industri har förutsättningar att hävda sig väl i den internationella konkurrensen. Men då behövs en genomtänkt strategi.

– Kopplingen mellan industrin och den akademiska världen är en viktig pusselbit i den strategin. Jag kan tänka mig att en avgörande framtidsfråga för KTH, och indirekt även för Sverige, är hur internationaliseringen ska användas på bästa sätt – hur Sverige kan bli ännu attraktivare för forskare och studenter och dra till sig de skarpaste hjärnorna.


Text: Ursula Stigzelius

Tungt näringsliv i nya KTH-styrelsen


Industri och näringsliv har flera tunga representanter genom de nya externa ledamöter i KTH:s styrelse som utsågs av regeringen i april.

Regeringen beslutade i april att följande nya ledamöter ska ingå i KTH:s styrelse från och med 1 maj: Helene Biström, vice vd, Vattenfall, Li Felländer-Tsai, överläkare, Karolinska Institutet, Stefan Löfvén, förbundsordförande, IF Metall, Johan Wibergh, vice vd, Ericsson och Susanne Ås Sivborg, generaldirektör vid Patent- och registreringsverket.

Sedan årsskiftet representeras KTH:s lärare i styrelsen av Hans-Peter Nee, Sophia Hober och Arne Johansson. De externa ledamöter som sitter kvar i styrelsen är Lena Ek och Thomas Sandell.

Nye ordföranden Börje Ekholm har suttit med som ledamot i KTH:s styrelse sedan 2008. Han efterträder tidigare ordföranden Cecilia Schelin Seidegård som blivit landshövding på Gotland.