Till innehåll på sidan
Kårordförande Denise Fuglesang har överlämnat en specialsydd overall i gåva från THS för Börje Ekholms initiativ till KTH:s nya fond. (Foto: Jann Lipka)

Nya pengar för studenter och unga forskare

Publicerad 2013-02-25

En ny fond har startats på KTH som ska dela ut stipendier och bidrag till studenter och unga forskare. Fonden baseras på donationer och fick ett rejält tillskott genom ett initiativ av KTH:s styrelseordförande Börje Ekholm.

– Vi är mycket tacksamma för att Börje på det här sättet har valt att ge sitt stöd till sitt alma mater. KTH Opportunities Fund kan nu börja göra nytta för våra studenter och forskare, säger Emma Jones, ansvarig på Alumni och för fonden.

Det var när Börje Ekholm nyligen fyllde 50 år som han uppmanade sina gäster att skänka pengar till fonden KTH Opportunities Fund. I ett slag steg fondens tillgångar så mycket att den nu kan börja leva, det vill säga dela ut pengar.  En fantastisk start, konstaterar Emma Jones.

– Sammanlagt fick vi genom Börje Ekholms initiativ in ett 120-tal donationer från privatpersoner och företag. Den största enskilda donationen kom från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Samtidigt betonar hon att själva grundtanken med fonden är att alla kan vara med och bidra. Fondens allra första bidrag, 500 kronor, kom från en masterstudent i juli 2011. Sedan dess har flera studenter bidragit med gåvor i samband med olika alumnträffar på KTH.

– Vi vill förmedla budskapet att alla kan vara med att ge utefter sin egen vilja och förmåga och tillsammans skapa möjligheter för framtidens ingenjörer, arkitekter och forskare, säger Emma Jones.

Hon ser flera betydelsefulla funktioner med fonden. Bland annat är den ett viktigt verktyg för att stärka samarbetet och engagemanget mellan KTH och dess alumner.

– Vi får nu också en möjlighet att ge extra stöd till studenter och forskare utan att använda statliga medel, exempelvis kan vi dela ut stipendier till avgiftsskyldiga studenter.

Inom kort kommer KTH gå ut mer en mer publik lansering av fonden för att sporra fler att vara med och bidra.

– Målsättningen är att göra en årlig insamling som gör att insamlade medel också kan distribueras årligen. Syftet med den här typen av fond är att skapa möjligheter här och nu – inte att ackumulera kapital över längre tid.

För närvarande har fonden tillgångar på cirka 675 000 kronor. Börje Ekholm, vd för Investor, läste KTH:s elektroteknikprogram på 1980-talet, och hoppas att hans initiativ ger nytta för framtiden:

– Det är roligt om pengarna kommer till nytta tycker jag eftersom jag har så goda minnen från KTH. Utan min utbildning från KTH så hade jag aldrig fått mitt jobb. Det är helt enkelt ett sätt att betala lite tillbaka till någon som givit mig så mycket, säger han.

Text: Christer Gummeson 

KTH Opportunities Fund

Enskilda studenter, studentföreningar, forskare och forskargrupper (främst forskare i början av karriären) kan söka bidrag från KTH Opportunities Fund. Beslut om fördelning av medel tas av KTH:s Alumni Advisory Board. Projekt och aktiviteter som fonden kommer att stödja faller inom tre områden:

  • Studentupplevelse och miljö (lokaler, föreningsliv etc)
  • Forskning (främst forskare i början av karriären)
  • Stipendier (internationella studenter, resestipendier, litteratur)

Mer InformationEmma Jones  , e-postadress för fonden:  opportunities@kth.se