Nya lokaler för KTH Grants Office

Publicerad 2009-04-28

KTH Grants Office flyttar in i nya lokaler på Lindstedtsvägen 5. KTH Grants Office är en del av universitetsförvaltningen och har i uppdrag att främja KTH:s forskningsfinansiering.

Verksamheten vid Grants Office ska bidra till att maximera KTH:s intäkter för forskning. Här hanteras även KTHs formella åtaganden i samband med forskningsfinansiering.

Grants Office ger stöd till den enskilde forskaren vid ansökningsförfarandet och under forsknings- och projektfasen och ska stärka banden till KTH:s forskningsfinansiärer. Avdelningen verkar för en strategisk infrastruktur och att fler centra placeras på KTH.

KTH Grants Office har öppet hus i de nya lokalerna 14 maj kl 15–17. Anmälan senast 11 maj till Bassam Kayal, bassam@kth.se


Christer Gummeson

Läs mer om KTH Grants Office