Till innehåll på sidan
Idéer måste kunna växa underifrån, därför kan det vara farligt att styra forskningen för hårt, menar Arne Johansson, ny vicerektor för forskningen. (Foto: Marc Femenia)
Idéer måste kunna växa underifrån, därför kan det vara farligt att styra forskningen för hårt, menar Arne Johansson, ny vicerektor för forskningen. (Foto: Marc Femenia)

Ny vicerektor värnar om kvalitet

Publicerad 2013-12-05

Arne Johansson, professor i mekanik, blir KTH:s nya vicerektor för forskningen. Kvalitetsfrågor ligger honom varmt om hjärtat. Han vill se en tydligare strategi för att locka fler av de tunga finansiärerna att satsa på KTH.

– Hur vi kan uppnå forskningskvalitet genom fler externa samarbeten ser jag som en av mina viktigaste uppgifter framöver, säger Arne Johansson.

Han har haft hela sin akademiska karriär vid KTH och har de senaste 20 åren bedrivit en världsledande forskning inom strömningsmekanik. Samtidigt hör han till landets mest meriterade inom frågor om forskningsstrategier och forskningsfinansiering.

Premiera forskare som kan ta de riktigt djärva greppen

Men att ta steget till att bli vicerektor var inget som han hade planerat. Han känner sig hedrad över att ha fått uppdraget.

– Det ska bli spännande. Jag ser fram emot att diskutera forskningsstrategier och externfinansiering med den övriga ledningen. Det känns som en naturlig fortsättning på det engagemang jag haft under många år.

Arne Johansson har suttit i ledande positioner hos flera av de största forskningsfinansiärerna, bland annat hos Wallenbergstiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskapsrådet (VR). Hos VR har han varit engagerad sedan 2001, under sex år var han huvudsekreterare för ämnesområdet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

”Trigga forskare att samarbeta”

Arne Johansson fungerade även som samordnare för finansiärerna i regeringens storsatsning på strategiska forskningsområden för några år sedan. Han har även varit med i olika internationella sammanhang med granskning av forskningskvalitet och bedömningar för forskningsfinansiering.

Nu vill han använda sina erfarenheter för att göra KTH mer framgångsrikt i att attrahera externa finansiärer. Främst handlar det om att hjälpa till att stimulera formering av kraftfulla konstellationer som kan gå segrande ur kampen om framtidens forskningsmedel, säger han.

– Vi har en del kvar att göra. Det kan gälla hur vi organiserar oss i en ansökningsprocess, men det är också viktigt att KTH främjar ett klimat som triggar forskare inom olika områden att samarbeta med varandra.

Samtidigt som KTH behöver vässa strategierna för att profilera och lyfta fram starka forskningsområden är det viktigt att även lämna forskningen i fred, menar han.

– Det finns faror med att styra forskningens inriktning. Idéer måste kunna växa underifrån. Vi har en stor utmaning i att premiera forskare som kan ta de riktigt djärva greppen, sprången som kan leda till helt nya forskningsområden.

Världsledande vindtunnel

Arne Johansson hoppas att KTH kan ta ytterligare kliv på de internationella rankinglistorna. De goda rankingpoängen KTH fått inom kategorier som anseende och näringslivssamverkan behöver följas upp med ännu högre poäng för den totala akademiska kvaliteten, menar han.

– Vi borde kunna nå ännu bättre resultat inom vetenskaplig publicering och att stärka kvalitetsnivån på fler forskningsområden. Även inom den tillämpande forskningen är en nivåhöjning viktig, inte minst för att vi ska kunna förse näringslivet med spetskvalitet.

Hans eget forskningsområde är strömningsmekanik med inriktning mot turbulensforskning. Tillämpningarna finns exempelvis inom fordonsindustrin och energisektorn.

Arne Johansson blir vicerektor från 1 januari.
Arne Johansson blir vicerektor från 1 januari.

På 1990-talet byggde han tillsammans med KTH-professorn Henrik Alfredsson en vindforskningstunnel som rönte stor internationell uppmärksamhet. Ett experimentellt laboratorium av det slaget var unikt. I dag ryms tunneln i nyinvigda Odqvistlaboratoriet.

Fortfarande håller forskningsmiljön som Arne Johansson varit med att bygga upp en världsledande position. Numera ligger tonvikten för hans egen verksamhet utanför experimentdelen. Enorma datorsimuleringar har gjorts möjliga genom en omfattande beräkningskapacitet hos de superdatorer som bland andra KTH investerat i. Det mesta av forskningen görs inom Linné Flow Center, där Arne Johansson är föreståndare.

Arne Johansson har den senaste tiden fått flera erkännanden för sin forskningskarriär. I november utsågs han till Fellow of the American Physical Society. Tidigare i år fick han kungens medalj i 8:e storleken ”För betydande insatser för svensk naturvetenskaplig forskning och svenskt universitetsväsende.”

Arne Johansson ersätter nuvarande vicerektor för forskningen Björn Birgisson från 1 januari 2014. Björn Birgisson återgår till sin tjänst som professor på avdelningen för Väg- och banteknik.

Text: Christer Gummeson

Fakta: Arne Johansson
KTH: Professor i Mekanik sedan 1991. Doktorerade 1983. Civilingenjör i Teknisk fysik 1977.
Suttit med i universitetsstyrelsen under två omgångar, 1997–2000 och 2010–2012. Prefekt på institutionen för Mekanik 1992-2004. Huvudsekreterare inom Vetenskapsrådet 2004-2010. Föreståndare för forskningscentrat Linné Flow Centre.
Intressen: Utanför forskningen är schack och speciellt schackhistoria Arne Johanssons stora intresse. Han spelar i schackklubben Rockaden, men på en ganska modest nivå, säger han.
Dessutom är han ordförande i Schackets Kulturhistoriska Sällskap. Han har gjort mer än 300 schackhistorieinslag i ett TV-program som till nyligen sändes i Öppna kanalen (och även finns på nätet). Han motionerar en del och spelar gärna tennis med dottern då tillfälle ges.
Familj: Hustru, en dotter och en hund.
Bor: I Hägersten.
Läs mer om Arne Johansson