Till innehåll på sidan

Ny organisation rustar KTH för framtiden

Publicerad 2017-10-02

– Nu kan vi börja arbeta konkret för att skapa en ännu bättre utbildningsmiljö på KTH genom en mer effektiv och tydlig organisation.
Det säger Sigbritt Karlsson, KTH:s rektor, med anledning av de beslut hon fattat rörande den nya skolorganisationen som börjar gälla efter årsskiftet.

Från och med 1 januari 2018 kommer KTH bestå av fem skolor:

  • Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (skolchef Muriel Beser Hugosson)

  • Skolan för industriell teknik och management (skolchef Jan Wikander)

  • Skolan för teknikvetenskap (skolchef Leif Kari)

  • En ny skola som är en sammanslagning av Skolan för bioteknologi, Skolan för kemivetenskap samt Skolan för teknik och hälsa (skolchef Mikael Lindström)

  • En ny skola som är en sammanslagning av Skolan för datavetenskap och kommunikation, skolan för informations- och kommunikationsteknik samt Skolan för elektro- och systemteknik (skolchef Jens Zander)

Sigbritt Karlsson.

– Nästa år har vi någorlunda jämnstora skolor och när vi har hittat bra namn på de två nya skolorna som speglar vår forskning och utbildning i dessa skolor står vi ännu bättre rustade i den globala konkurrensen och i att möta de olika samhällsutmaningarna. Efter årsskiftet tar ett fördjupat visions- och strukturarbete vid, säger Sigbritt Karlsson.

Arbetet med att ta fram en ny organisation startade i februari där arbetsgrupper utrett och belyst konsekvenser och möjligheter för de sammanslagna skolorna.

– En del kanske tycker att det har gått för fort, men det är viktigt att ha driv i en förändring. Annars är risken att engagemanget falnar och man ger upp vid känslan av att inget händer om det drar ut på tiden. Här skulle jag också vilja passa på att tacka alla som gjort ett jättebra jobb genom att på olika sätt engagerat sig i och arbetat med att lägga grunden för den nya organisationen under året, säger Sigbritt Karlsson och tillägger:

– Vi har dessutom fått in en väldig massa synpunkter, tankar och idéer om hur KTH kan utvecklas vidare och dessa kommer vi bära med oss i den fortsatta processen.

Rutinerade skolchefer

Sigbritt Karlsson har också beslutat att utse två rutinerade skolchefer Mikael Lindström, skolchef för Skolan för kemivetenskap samt Jens Zander , Skolan för informations- och kommunikationsteknik att leda de två nya skolorna efter hörande med skolans lärare, studenter och övriga anställda.

– Det är en stor tillgång att båda är så erfarna och kända i organisationen redan, säger Sigbritt Karlsson.

Jens Zander.

De båda nygamla skolcheferna som från och med nästa år ska leda och implementera sammanslagningen vid de nya skolorna har fått den klassiska sportfrågan ”Hur känns det?” i en mejlintervju.

Jens Zander:

– Det är inte utan att man känner en ödmjukhet inför att ha fått rektors förtroende att leda det som kommer att bli KTH: s största skola.

Och Mikael Lindström:

– Det känns mycket bra och jag hoppas kunna leva upp till det förtroende jag har fått under nomineringsprocessen. Genom mer än sex år som skolchef för kemivetenskap har jag vissa erfarenheter och det ska bli fantastiskt spännande att lära känna verksamheterna på BIO och STH.

Skapa bra samarbetsklimat

Att leda integrationen där tre skolor blir en är ett grannlaga arbete. En av de viktigaste utmaningarna är enligt Zander:

– Att skapa ett bra samarbetsklimat där vi bryggar över de kulturella skillnaderna mellan disciplinerna som kanske inte alltid syns på ytan, men ändå finns – och givetvis att vinna mina kollegors förtroende att leda den här integrationsprocessen.

Lindström tycks dela hans syn:

– Att skapa en ny skola som är en attraktiv arbetsplats med stark gemenskap som tar vara på all kompetens som finns och ger förutsättningar för ett stimulerande och utvecklande arbetsliv.

Mikael Lindström.

Som ny skolchef för den nya bio-kemi-teknik och hälsa-skolan ser Mikael Lindström många möjligheter:

– Den nya skolan är en stark konstellation för utbildning och forskning inom de bredare ämnesområdena hälsa, miljö och material. Skolan har stora möjligheter att bedriva ledande utbildning och forskning inom områden som adresserar de globala samhällsutmaningarna, exempelvis hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, hållbart arbetsliv, livsmedelsproduktion, klimatförändringar, hållbar produktion samt rent vatten.

– Den nya skolan har en också viktig roll i utvecklingen av SciLifeLab som fortsatt ska vara konkurrenskraftigt internationellt. Det är viktigt att KTH och SciLifeLab fortsätter att ligga i framkant av utveckling av nya teknologier inom molekylära livsvetenskaper. Även annan tung forskningsinfrastruktur som byggts upp inom skolorna ska vidareutvecklas.

Närhet till samarbetspartners

Mikael Lindström påtalar också att närheten till samarbetspartners vid Flemingsbergs campus ska utnyttjas i högre grad för att skapa fruktbara samarbeten.

Jens Zanders vision kring vad han hoppas kunna åstadkomma inom den nya skolan för datavetenskap och kommunikation, informations- och kommunikationsteknik samt elektro- och systemteknik :

– KTH ska bli ett ledande internationellt centrum och en framstående ”leverantör” av duktiga ingenjörer inom teknik för samhällets digitalisering. Många av de problem som dagens och framtidens ingenjörer kommer att möta har lösningar som ligger i gränslandet mellan de traditionella disciplinerna elektroteknik och datavetenskap, säger Jens Zander och fortsätter:

– Under mina många år som lärare och forskare på KTH har jag levt i detta gränsland och sett hur viktigt denna interdisciplinära samverkan är. Jag vill även ta med mig mina erfarenheter från min tidigare verksamhet i att fortsätta byggandet av starka allianser med samhällets olika aktörer.

Text: Jill Klackenberg