Till innehåll på sidan
Hållbarhet har fler dimensioner än miljö, exempelvis jämställdhet och social utveckling, säger Kristina von Oelreich. (Foto: Marc Femenia)

Ny miljöchef tror att fler kan göra mer

Publicerad 2017-02-20

Från kursplaner som bidrar till hållbar utveckling, till bättre källsortering och resfria möten – KTH:s nya miljöchef Kristina von Oelreich vill ta ett helhetsgrepp på miljö och hållbarhet.

En före detta friidrottare med stor internationell erfarenhet som dessutom är världsrekordinnehavare i miljöcertifiering tar nu över som miljöchef på KTH. I sin nya roll kommer Kristina von Oelreich   också att leda KTH Sustainability Office där bland andra Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, ingår.

– Det känns väldigt roligt och spännande att komma hit, säger hon. Jag har följt KTH och sett den stora utveckling som har skett här. Jag lockas också av hur den nya ledningen och den nya rektorn tar ett helhetsgrepp på här frågorna – hållbar utveckling, internationella relationer och jämställdhet.

Kristina von Oelreich är jurist i grunden och kommer närmast från Naturvårdsverket. Där jobbade hon under tio år i olika chefsroller och var bland annat ansvarig för Naturvårdsverkets årliga miljöranking av svenska myndigheter – där KTH förra året blev topprankat. Hon ansvarade också för att utveckla Naturvårdsverkets miljöledningssystem och att verket blev miljöcertifierat 2004.

Dessförinnan, under sin tid som adjunkt och lärare i miljörätt vid Mälardalens högskola, medverkade hon till att den blev världens första miljöcertifierade högskola 1999.

De här erfarenheterna gör att hon talar sig varm för betydelsen av ett systematiskt sätt att närma sig hållbarhetsfrågor.

– Här har KTH nu en väldigt bra grund att stå på, med miljöledningssystemet och miljöcertifieringen. Nu handlar det att jobba vidare utifrån det.

Hur ser du på din roll i det arbetet?
– Mitt huvuduppdrag är just att utveckla och förvalta miljöledningssystemet och få det att genomsyra hela verksamheten och all forskning och utbildning. Sedan vill jag också bidra till att vi tar in de nya hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Efter bara en dryg vecka på det nya jobbet är Kristina von Oelreich försiktig med att uttrycka alltför precisa tankar kring sina mål och prioriteringar för KTH:s miljöarbete. Några konkreta frågor som hon nämner att jobba med på kortare sikt är dock KTH:s system för källsortering och att universitetet fortsätter att jobba för att minska klimatpåverkan från resor och transporter.

På längre sikt är hennes vision att varje medarbetare och student ska känna att de “äger hållbarhetsfrågan” och kan förmedla det utåt.

– Hållbarhetsarbetet börjar alltid inifrån i varje organisation. Och våra styrdokument – till exempel vår hållbarhetspolicy – ska avspegla verkligheten. Det stärker KTH:s varumärke och först då blir vi bättre på att externt kommunicera vad vi gör, säger hon och tillägger:

– Det kan handla om att en lärare eller forskare kan tala om hur de bidrar till en hållbar utveckling i sina kurser eller att en upphandlare har integrerat miljökrav i offentliga upphandlingar. Kort sagt: vi ska verkligen leva som vi lär.

Från Naturvårdsverket tar Kristina von Oelreich med sig ett tidsbegränsat uppdrag som projektledare för att införa miljöledning i fyra FN-organisationer, bland annat den fredsbevarande styrkan MONUSCO i Kongo som består av 22 000 soldater.

Det är ett och ett halvt år kvar av det Sidafinansierade projektet som också är tänkt att vägleda alla FN-organisationer i deras miljöarbete. Projektet fick i november 2016 FN:s Secretary General Award av Ban Ki-moon.

– Från det projektet tar jag med mig att ingenting är omöjligt och att hållbarhet har fler dimensioner än bara miljö.

Hon berättar att traktens kvinnor återvinner kartong från en militärcamp i Kongo. Kartongen pressas till briketter som används som energi, något som bidrar till att kvinnor får jobb, att de slipper utsätta sig för risken att bli överfallna när de hugger ved, och att skogen skyddas.

– Sådana exempel skulle jag vilja arbeta vidare med här på KTH, exempel där miljö också bidrar till de andra dimensionerna av hållbarhet. Det tror jag är jätteviktigt. Har jag till exempel en kurs som är helt miljöinriktad kanske jag också ska tänka på hur den bidrar till jämställdhet eller social utveckling.

Text: Per-Ola Knutas

  • Namn: Kristina von Oelreich
  • Familj: Man och tre barn, 27, 26 och 15 år. Två barnbarn.
  • Fritiden: Älskar att vara ute i naturen och att koppla av i stugan vid Vindelälven i Västerbotten. “Som gammal friidrottare gillar jag också att löpträna.”
  • Bor: Lidingö. “Jag är året runt-cyklare till jobbet, bara ibland fuskar jag med att åka kommunalt.”
  • Motto: “Njut här och nu, och ta vara på tillfället. Man vet inte vad som händer i morgon.”