Ny KTH-ordförande vill driva innovativ anda

Publicerad 2017-04-07

Ulf Ewaldsson, affärsområdeschef vid Ericsson, är ny styrelseordförande för KTH. Han tror på ett stärkt samverkansarbete och en vidareutvecklad internationalisering.

Ulf Ewaldsson.

– KTH är en av de finaste tekniska utbildnings- och forskningsorganisationerna där jag personligen varit glad över att ha varit med i styrelsearbetet i lite mer än ett år. När jag tar över ordförandeskapet från Helene Biström kommer jag att fortsätta att driva den innovativa anda som gör Sverige till en internationell föregångare inom teknik.

 Vad fick dig att tacka ja till uppdraget?
– Jag behövde inte tänka mer än en sekund.  Det är ett fint uppdrag och jag har en personlig koppling till KTH genom mitt stora engagemang för forskning och utveckling i Sverige, och förstås för det digitaliserade och uppkopplade samhället som ju Ericsson är en del av.

– Jag är övertygad om att samhälle och näringsliv behöver ännu mer och starkare samarbete för att lösa de stora utmaningar som världen står inför.  Dessutom ser jag fram emot att delta i universitetets utveckling.

Finns det några särskilda frågor som du vill driva framöver?
– Att driva teknik och kreativitet i alla former, förstås.

Internationalisering, jämställdhet och hållbar utveckling är tre grundpelare för KTH:s utveckling närmaste åren – hur tänker du kring det?
– Genom en vidare internationalisering kan KTH spela en ännu större roll i de stora frågorna. Jämställdhet och hållbar utveckling är självklara frågor att fokusera på för ett lärosäte som KTH. Detta är mycket viktigt för mig. 

Du har sedan flera år varit engagerad i KTH på olika sätt – hur har det sett ut?
– Jag har suttit i styrelsen under ett år. Och sedan två är tillbaka är jag engagerad i Digital Demo Stockholm som ordförande. Jag tror mycket på de samarbeten som sker kring KTH. 

Berättat för: Christer Gummeson

Regeringen har utsett följande ledamöter som externa representanter i KTH:s styrelse perioden 1 maj 2017–30 april 2020:

  • Bertil Andersson, rektor, Nanyang Technological University, NTU, i Singapore
  • Ola Asplund, seniorrådgivare, IF Metall
  • Ulf Ewaldsson (ordförande), affärsområdeschef, Ericsson
  • Christina Forsberg, generaldirektör, CSN
  • Jacob Gramenius, stf generaldirektör, Transportstyrelsen
  • Anna Sandström, direktör, Astrazeneca
  • Pia Sandvik, verkställande direktör, Research Institutes of Sweden, RISE
  • Mats Williamson, vice verkställande direktör, Skanska