Ny digital plattform för KTH:s lärare

Publicerad 2016-11-28

En ny digital plattform för att hantera kurser och kommunicera med studenter införs vid KTH. Systemet, som heter Canvas, kommer att vara i bruk när vårterminen börjar.

Syftet med systembytet är bland annat att skapa en mer effektiv och sammanhängande digital miljö för lärande på KTH. KTH:s nuvarande system, Bilda, Social och lokala varianter på skolorna, överlappar varandra, vilket inte är optimalt för vare sig lärare eller studenter, säger Michael Welin-Berger, projektledare.

Med det nya plattformen kan KTH dra fördel av den snabba utvecklingen inom e-lärande på ett bättre sätt, menar han.

– Canvas är inte bara det mest lättanvända systemet på marknaden utan erbjuder också möjligheter att knyta specifika funktioner till plattformen. Självrättande prov eller quizzar som KTH utvecklat vass funktionalitet för är exempel på sådana funktioner. Plattformen ger stora möjligheter att löpande införa andra särskilda funktioner som behövs vid KTH:s skolor.

Systemet har testats i flera försöksomgångar – hur har det fungerat?
– Förvånansvärt bra, vi började i augusti, under läsperiod 1, med 50 pilotkurser och 3000 studenter och all feedback är positiv. För studenterna är Canvas mycket enklare, mer intuitivt, någon sade att ”det är som Facebook”.

– Senare på hösten, under period 2, har vi haft 100 pilotkurser och responsen är så långt likadan. Man ska komma ihåg att Canvas används av fler än 2200 universitet världen över, varav många är mycket större är KTH.

Hur kommer övergången från de gamla systemen att gå till?
– Från vårterminens period 3 kommer alla kurser finnas i Canvas, men det är upp till läraren att aktivera Canvas eller under våren använda Bilda och Social om hen har speciella skäl. Från period 1 hösten 2017 ska inga kursomgångar genomföras i Bilda eller Social.

Berättat för: Christer Gummeson

Vad händer med de tidigare systemen Bilda och Social?

  • Delar av Social kommer att behållas då det innehåller funktioner som inte finns i Canvas, till exempel Personliga menyn. Kursmaterial på kursomgångsnivå kommer att hanteras i Canvas.
  • Den exakta gränsdragningen mellan systemen är inte färdig, men klart är att lärare kommer att behöva Canvas för kursverksamheten från läsperiod 1 hösten 2017 och därmed migrera över sina kurser. Ett migreringsverktyg som utvecklats för Social på ICT-skolan ska göra processen effektiv och att det kan genomföras på till exempel skolnivå.
  • Avtalet med Bilda är uppsagt och inga nya kursomgångar kan starta i Bilda från hösten 2017. Migreringen från Bilda kräver handpåläggning kurs för kurs, eftersom det saknas verktyg för att exportera material i större skala.

Mer information om  

Till sidans topp