Nätverk för universitetskonferenser

Publicerad 2009-04-28

Mötesakademin för Sveriges universitet och högskolor är ett nybildat nätverk för dem som arbetar med möten, konferenser och evenemang inom universitet och högskolor.

Hittills har 26 universitet och högskolor anslutit sig till nätverket. Bland dessa finns alla större lärosäten men också de yngre högskolorna. Mötesakademin har hunnit genomföra två medlemsmöten, i Uppsala i december förra året och i Stockholm 1 april i år.

– Vi vill medvetandegöra och stärka värdet av konferenser och andra möten i varumärkesbyggandet och få alla parter att dra nytta av de synergieffekter som möten skapar. Genom kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter och kunskaper skapar vi bättre förutsättningar för professionellt stöd, säger Tia Eriksson, ordförande i Mötesakademin och konferenschef vid SLU och Uppsala universitet.

Att delta i och medverka vid vetenskapliga konferenser världen över är en naturlig och viktig del av forskningen. Att ta initiativ till och själv stå som värd för dessa konferenser har även betydelse för forskarnas karriär, för den egna institutionen och för hela universitetet, skriver Mötesakademin i ett pressmeddelande.

Utöver de vetenskapliga konferenserna finns andra betydelsefulla tillfällen för möten med omvärlden som Mötesakademin fokuserar på: seminarier, högtider, jubileer och invigningar.

En nationell konferens för Mötesakademin planeras till 2– 3 december i år och hålls på Högskolan Väst i Trollhättan. KTH:s representant i nätverket är Anna Johansson, som är ansvarig för kongresser och events vid KTH.


Christer Gummeson

Mer information om Mötesakademin på nätverkets hemsida