Till innehåll på sidan
Så fort man kommer ut till ett företag lär man sig något nytt, säger Håkan Kullvén, som undervisar i industriell ekonomi. (Foto: Håkan Lindgren)

Näringslivet håller undervisningen aktuell

Publicerad 2014-04-15

För läraren Håkan Kullvén är det självklart att hålla koll på hur hans ämne utvecklas i praktisk tillämpning. Aktuella exempel från företagens vardag gör undervisningen både effektivare och roligare. Genom kompetensutvecklingsprojektet NOTIS har han fått massor av nya idéer.

Håkan Kullvén, universitetslektor i industriell ekonomi, är en av de som deltagit i NOTIS, Naturvetenskap och teknik i samhället. Projektet syftar till att stärka arbetslivsanknytningen i undervisningen, en målsättning som Håkan Kullvén helhjärtat ställer upp på.

– Vår uppgift som teknisk högskola är ju att utbilda kompetenta yrkesmän- och kvinnor för arbetslivet. Och då måste vi veta vilka problem företagen brottas med i dag, säger han.

Som ekonom har han själv arbetat på flera stora industriföretag.  Men Håkan Kullvén, som ansvarar för grundkursen i sitt ämne, tycker inte att exemplen från hans egen minnesbank räcker för att hålla undervisningen aktuell.  Verksamheten ute på företagen utvecklas ju hela tiden och arbetsmetoderna förändras, påpekar han.

I stället har han för vana att med jämna mellanrum göra egna studiebesök på olika företag. Men han tycker att NOTIS-besöken, tillsammans med lärare i andra ämnen, gav ytterligare en dimension åt företagsbesöken.

Önskar fler företagsbesök

– Jag är ju van att ställa frågor inom mitt ämne, om hur företagen kalkylerar och sådant. Medan andra deltagare ställde helt andra frågor vilket gav mig lite nya infallsvinklar.

Håkan Kullvén uppskattade också de möten med alumner som anordnades vid företagsbesöken. Samtal som gav värdefulla synpunkter på vad som är viktigt att fokusera på i utbildningen och vad som eventuellt saknas. Men han hade gärna sett fler företagsbesök och beklagar att projektet snart är slut.

– Jag tycker att man skulle ha någon sådan här verksamhet hela tiden.  Så fort man kommer ut till ett företag lär man sig något nytt. Mig har det här projektet gett massor med nya idéer och exempel att krydda undervisningen med.

NOTIS drivs av Stockholms Akademiska Forum tillsammans med KTH och Stockholms Universitet. Projektet riktar sig till lärare på KTH och lärare inom teknik och naturvetenskap vid Stockholms Universitet.

Efterfrågas av studenter

En tydligare arbetslivsanknytning är något som efterfrågas starkt av studenterna konstaterar KTH:s projektledare Sara Nyberg. Det gäller även på KTH trots att ingenjörsutbildningarna i allmänhet har tätare kontakter med näringslivet.

– Men det är också stor skillnad mellan olika program på KTH, en del har en väldigt tydlig arbetslivsanknytning, andra betydligt vagare. Målet är att det ska finnas en miniminivå, förklarar Sara Nyberg.

Ett av de företag som engagerat sig i projektet är ABB. Senast besökte en grupp professorer och lärare från KTH företagets anläggning för energisystem i Ludvika. Företaget har också deltagit i lunchmöten och andra aktiviteter under projektet.

– Att göra studenterna ännu mer redo för arbetslivet, ännu mer anställningsbara är något vi gärna vill bidra till och det har varit otroligt givande att delta i projektet, säger Karin Wigert, personalchef på ABB.

Text: Ursula Stigzelius

NOTIS-projektet stöds av Europeiska Socialfonden och har  pågått sedan april 2012  och avslutas i juni i år. Förutom företagsbesök på ABB, Scania och Saab har projektet omfattat en rad seminarier, workshops och lunchmöten. Dessutom kommer ett inspirationsmaterial för lärarna att tas fram och den 18 juni anordnas en konferens för att sprida resultaten av projektet.

Lärarna vill komma närmare arbetslivet