”Motion viktigare än att sluta röka”

Konditionsträning minskar stress
Förbättrad kondition minskar risken att dö i förtid med mellan 65 och 78 procent.
Publicerad 2009-02-10

Att börja motionera är det bästa sättet att öka chansen till ett långt liv. Ja, det är till och med effektivare än att sluta röka, säger hälsoekonomen Stefan Lundström.
– För en storrökande soffpotatis lönar det sig faktiskt mer att skaffa sig bättre kondition än att sluta röka.

Som ett led i det pågående projektet ”Satsa friskt” anordnade KTHs personalavdelning nyligen ett seminarium med hälsoekonomen och forskaren Stefan Lundström. Intresset var stort, ett hundratal personer ville veta mer om sambandet mellan hälsa och ekonomi.

En individs hälsa är i första hand den enskildes eget ansvar. Och 70 procent av all ohälsa är orsakad av kända livsstilsfaktorer. Trots det har arbetsgivare goda skäl att engagera sig i de anställdas hälsa påpekade Stefan Lundström.

– Det är inte arbetsgivarens skyldighet. Men ohälsan blir arbetsgivarens kostnad i form av sjukfrånvaro och minskad arbetskapacitet.

Stress viktigare än livsstil

I en avhandling på Karolinska institutet har Per Lindberg listat livsstilsrelaterade prediktorer för god och mycket god arbetsförmåga - motion på fritiden, god återhämtning och att uppleva att fysisk arbetsförmåga räcker till. Men de viktigaste faktorerna var inte livsstils- utan stressrelaterade, exempelvis arbetsuppgifter med tydliga mål och en bra chef som ger beröm.

Värdet av att satsa på friskvård är ändå uppenbart. Under seminariet fick deltagarna fylla i en hälsoenkät med en frågebaserad konditionstest. Med hjälp av en uppskattning av sin egen fysiska uthållighet kunde var och en räkna fram ett testvärde på sin syreupptagningsförmåga mätt i milliliter syre per kilo kroppsvikt och minut.

Enligt den så kallade Texasstudien, där forskare följde cirka 13 000 män och kvinnor under 15 års tid, bör medelålders män ha minst testvärdet 35. Värden därunder innebär ökad risk för ohälsa. För den som har testvärdet 28, vilket är medelvärdet för 50-åringar, är risken att dö i hjärt/kärlsjukdomar i förtid dubbelt så stor som för en person med testvärde över 35.

– Förbättrad hälsa hos en person med utgångsvärdet 28 ger en vinst på minst en halv miljon under en kommande fyraårsperiod, hävdade Stefan Lundström.

Konditionsträning minskar stress

Men varför är det viktigare att börja motionera än att sluta röka? Jo, sett till vilka åtgärder som minskar risken att dö i förtid så är ett rökstopp visserligen mycket effektivt – risken minskar med hela 50 procent. Betydligt effektivare än en viktminskning som bara ger 15 procents riskminskning. Men allra mest effektivt är förbättrad kondition som minskar risken att dö i förtid med mellan 65 och 78 procent (SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, 1997).

– Konditionsträning är nämligen också det mest potenta och tidseffektiva stresshanteringsinstrument som finns, förklarade Stefan Lundström.

Seminariet avrundades med en uppmaning till de 25 hälsoinspiratörerna på KTH som utbildats inom ”Satsa friskt”.

– Använd hälsoenkäten för att göra en analys av hälsoläget på er skola. Och använd sedan den analysen för att motivera ledningen att satsa på friskvård.


Text: Ursula Stigzelius, Illustration: Ida Björs.

Fotnot: Stefan Lundström är hälsoekonom, knuten till Mälardalens högskola som lärare och forskare inom folkhälsa och personalekonomi. I det egna bolaget Ekodemos erbjuder han konsultation och utbildning om hälsoekonomi och lönsam friskvård. Den hälsoenkät som seminariedeltagarna fick fylla i kan laddas ner från företagets hemsida www.ekodemos.se.