Mötesplats för visualisering på KTH

Publicerad 2009-02-03

KTH står som koordinator för en ny mötesplats för visualisering, VIC Sthlm. Mötesplatsens syfte är att utveckla nätverk som arbetar med frågor om hur man hanterar datasamhällets enorma mängder information.

– Det här skapar förutsättningar för att samordna och utveckla nätverk och verksamheter till en samlande mötesplats för Stockholmregionens många användare och utvecklare, säger Yngve Sundblad, professor vid Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH.

Visualisering handlar om att hantera datasamhällets enorma mängder information. På ett enda år produceras lika mycket information som under hela den övriga tid människan funnits på jorden. Genom att bearbeta informationen visuellt, audiellt och taktilt kan man lättare överblicka informationsmängderna – och därmed se nya samband.

VIC Sthlm (Visualisation-Interaction-Collaboration) är den tredje mötesplatsen i Sverige för visualisering inom forskningsprogrammet Visualisering. Programmet drivs av KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vinnova, Vårdalstiftelsen och Invest in Sweden Agency.

– Mötesplatserna i programmet Visualisering är centrala. Här sker kunskapsöverföringen mellan akademi och näringsliv, här skapas kontaktytor, här utbildas nyckelpersoner i näringslivet samtidigt som akademin får impulser tillbaka, säger Stina Algotson, programansvarig.

Bakom VIC Sthlm står även Centrum för teknik i medicin och hälsa, Stiftelsen Electrum, Tekniska museet och Centrum för opera och teknik. Hittills har ett 20-tal företag och institutioner anmält intresse att medverka i mötesplatsen. Sedan tidigare finns liknande mötesplatser i Göteborg och Norrköping/Linköping.

Mer information, kontakta Yngve Sundblad, professor, KTH, 08-790 71 47, y@kth.se


Christer Gummeson