Till innehåll på sidan
Teknik och Tillväxt
Samverkan mellan KTH och näringslivet under konferensen Teknik och Tillväxt. (Foto: Jens-Olof Lasthein)

Möten över gränser främjar tillväxt

Publicerad 2010-12-01

ICT-klustret i Kista kan lyfta den medicintekniska branschen. Det var en av slutsatserna när KTH mötte näringslivet på konferensdagen Teknik och Tillväxt.

För tredje gången arrangerades i förra veckan Teknik och Tillväxt. Konferensens rör sig i gränslandet mellan företagsutveckling, teknisk forskning och utvecklingen i samhället. I blickfånget är de strategiska utmaningar som näringslivet ställs inför i samband med teknisk utveckling.

I år stod företagande inom medicinsk teknik och modern telekommunikation i fokus. Särskilt betonades behovet av tidig teknikanvändning för att skapa uthållig konkurrenskraft. Och detta har Sveriges hittills varit duktigt på, konstaterades under konferensen.

En tydlig trend i dag är att de stora medicintekniska bolagen går från produktfokus till utveckling av vårdlösningar som effektiviserar och förbättrar verksamheten i nära samarbeten med vårdgivarna. Och här spelar IT en avgörande roll.

IT kapar kostnader

GE Healthcare har i samarbete med den amerikanska sjukvårds- och hälsoorganisationen Intermountain Health Care tagit fram ett IT-system som förenklar vårdens kliniska informationssystem.

– I dag tar det i snitt 14 år innan en ny vårdmetod implementeras. Den processen kan kortas ned till några månader med den här lösningen. Om man vill komma åt skenande sjukvårdskostnader så ligger mycket av svaret i IT, det är en starkt växande marknad, sa Peter Ehrenheim, chef för GE Healthcares division Life Sciences.

Eric Giertz, professor i industriell ekonomi på KTH och ansvarig för Teknik och Tillväxt, konstaterade att utvecklingen ställer krav på förändrade rutiner och arbetssätt, liksom på ny kompetens och ett annorlunda ledarskap i vården.

– De stora medicintekniska företagen söker aktivt efter partners i vården som drivs av visioner om en förändrad, effektivare och mer kvalitetssäkrad vårdproduktion. De visionerna saknas delvis i den svenska vården eftersom alla är upptagna med den dagliga, operativa produktionen, sa Eric Giertz.

Kluster gynnar tillväxt

Kanske finns en del av framtidshoppet för den svenska medicintekniska branschen i Kista? Sverige har under lång tid varit ett framgångsrikt pionjärland inom IT och telekommunikationens område.

Att svenskarna är tidiga teknikanvändare har också skapat bästa tänkbara grogrund för nya företag som utvecklar affärer i den moderna telekommunikationens frontlinje. Det är ingen tillfällighet att företag som Trade Doubler, Spotify och Ongame har svenska rötter.

Under konferensen ”Modern telekommunikation - en källa till nya affärer” som hölls i Kista, väcktes frågan om hur vi kan behålla den goda tillväxt som Sverige hittills visat inom ICT-området.

Ann-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT & Telekomföretagen inom Almega, betonade vikten av forskning och utveckling i små- och medelstora företag.

– Ska vi lyckas behålla vår tillväxt måste vi ha kvar dessa FoU-verksamheter i landet, sa hon.

Det finns också mycket att lära av klusterframgången i Kista, konstaterades under konferensen. Även Life Science-satsningen Stockholm Life i Solna och i Flemingsberg, där även Innovationsplatsen skapas, har höga ambitioner kring ökad samverkan mellan forskning till näringsliv som ska stärka Sveriges konkurrenskraft.


Text: Christer Gummeson