Till innehåll på sidan

Mjukvaruforskare vill se mer öppenhet

Publicerad 2018-09-25

Hallå där, Benoit Baudry, professor i datalogi och chef för Castor, ett forskningscentrum för mjukvaruutveckling vid KTH som nyligen invigts. Hur känns det?
– En prestation att vi kommit så här långt, och arbetet känns utmanande.

Benoit Baudry, professor i datalogi.

Centret  är ett samarbete mellan KTH, Saab och Ericsson, med syfte att åstadkomma framstående forskning inom mjukvaruteknik.

Forskningsfältet är stort påpekar Benoit Baudry. Programvara finns överallt – från de stora datacentren som kör internet-tjänster dygnet runt, till datorer i bilar och flygplan och de uppkopplade ”prylar” som blir allt vanligare i vardagslivet och i samhället i stort.

– Det finns mycket att göra för centret när det gäller att hitta rätt ämnen, lämpliga samarbetsformer och att få fram relevanta, meningsfulla resultat. Jag letar också aktivt efter fler partner för att öka synligheten och att stärka forskningens genomslag.

Vad är dina förhoppningar med Castor?
– För det första att vi lyckats ta fram bra forskningsresultat som är värdefulla för våra industripartner. Det kan vara mycket utmanande på grund av begränsningar och villkor för programvaruforskningen inom industrin och akademin. Här önskar jag att vi kunde stärka samarbetet genom fler programvaruverktyg för öppen källkod.

– Förhoppningsvis kan vi minska gapet som finns när det gäller programvaruteknik inom industri och i forskningslabb. Jag hoppas att vi kan få igång ett utbyte där professorer och studenter besöker företag och där mjukvaruutvecklare från industrin kan ta del av vår labbverksamhet.

– Sedan önskar jag även att Castor kan öka synligheten för programvaruforskningen vid KTH. Eftersom mjukvara uppstått som ett forskningsfält inom många forskningsavdelningar är verksamheten utspridd över KTH och mindre synlig än om den koncentrerats.

Hur ska samarbetet med företag och industri se ut?
– Företagen finansierar centret både genom att stödja avknoppningar och att organisera workshops för att sprida det senaste inom mjukvaruteknik. Avknoppningarna syftar till att bedöma och pröva om en forskningsidé kan genomföras. Så småningom kan de växa till större projekt och finansieras av externa partner,

– Vårt mål är att öka antalet industridoktorander som driver centrets forskningsverksamhet.

Om du tittar framåt några år – vad hoppas du ha åstadkommit?
– Fler lyckade exempel  där man spridit stark forskning inom mjukvaruteknik baserad på öppen källkod till industriella produktionsmiljöer. Ett närmare samarbete mellan KTH:s programvaruforskare och den mycket aktiva mjukvaruindustrin i Stockholm inom underhållning och finansområdet. Ett ökat genomslag inom svensk mjukvaruindustri genom att sprida och föra över innovativ teknik som kan stärka hållbarhet, säkerhet och prestanda inom mjukvarusystemen.

Berättat för: Christer Gummeson

Detta är utmaningarna inom forskningsområdet, enligt Benoit Baudry:

  • Tekniken och användningen utvecklas extremt snabbt – att utforska de centrala begreppen och principerna som ligger till grund för mjukvarutekniken och samtidigt ta fram användbara resultat, relevanta för mjukvaruindustrin är en utmaning
  • Forskningsfältet är stort och heterogent. Utmaningen är att i detalj förstå i vilket sammanhang som programvarutekniken från centrets forskning kan användas.
  • Öppen källkod blir allt vanligare. Digitaliseringen av många sektorer, integrationen av alltfler system, en starkare vilja för öppenhet är fenomen som driver på för en ökad användning av programvara med öppen källkod. Utmaningen här är att se till att dessa öppna källkomponenter, som ständigt uppdateras, fungerar på ett säkert sätt med de system där de integreras.