Till innehåll på sidan
Med effektivt e-lärande kan universitetsstudier klaras av dubbelt så snabbt jämfört med traditionell undervisning, enligt förespråkare för en ny metod. (Foto: Jann Lipka)

Mindre plugg ger samma resultat

Publicerad 2017-08-29

Ta din examen på halva tiden. Det kan bli följden genom en ny metod inom e-lärande som datatekniklärare vid KTH introducerar i höst.

Olle Bälter, lärare i datalogi.

– Det här är vägen framåt när det gäller digitala kurser, ja egentligen när det gäller all undervisning, säger Olle Bälter , universitetslektor i datalogi.

Inom KTH-kursen, en preparandkurs i programmering som startar i september, används en metod som tagits fram inom nätverket Open Learning Initiative (OLI), och som vidareutvecklats och använts inom en rad kurser och ämnen vid Carnegie Mellon University och Stanford University.

Tanken är att studenterna inte ska ägna mer tid åt studierna än nödvändigt – systemet ger individuell återkoppling som signalerar när godkänd nivå uppnåtts.

Kursmaterialet är strukturerat efter lärandemål, som i sin tur brutits ned i förmågor eller färdigheter som studenten ska behärska för godkänt resultat. Kopplat till varje förmåga finns ett antal frågor som studenten besvarar. Vid rätt svar går man vidare, vid fel svar ger systemet feedback med instruktioner om hur studenten ska komma framåt.

– Studenter behöver olika mycket tid att nå upp till den kunskapsnivå som krävs för att kunna svara rätt på tillräckligt många frågor för att ha klarat kursens mål. Men ingen behöver svara på fler frågor än nödvändigt, vilket minskar kurstiden dramatiskt, säger Olle Bälter.

Högre precision

Han hänvisar till en undersökning vid Carnegie Mellon University som använde metoden i en statistikkurs och som jämförde studieprestationerna med en traditionell kurs. E-lärandegruppen behövde hälften så mycket studietid för att klara kursmålen, och behöll även kunskaperna under längre tid, enligt en uppföljande studie.

OLI-metodiken ger även underlag till kursutvärderingar med en högre precision. Läraren får genom klickdata som registrerats för varje student en överblick av gruppens prestationer, vilka delar i kursen som varit lätta eller svåra, in minsta detalj.

– Kursutvecklingen kan bli mer exakt, genom att vi får en mer tillförlitlig grund att stå på. Som lärare får du information om precis vilka delar av kursen som behöver justeras, säger han.

Utmaningar för lärare

KTH blir i september det fjärde universitet i världen som ger en kurs i OLI-format. Kursen är ett pilotprojekt, som kommer att permanentas och erbjudas som en öppen online-kurs, mooc.

– E-lärande har länge haft fokus på tekniska lösningar. Med den här metodiken använder man beprövade pedagogiska forskningsresultat för att designa online-material där läraren själv kan bygga upp en struktur utifrån kursens lärandemål.

Utmaningen för lärarna är dels att definiera de förmågor som kopplar till kursens lärandemål, dels att formulera tillräckligt många, adekvata frågor och återkopplingar för kursmaterialet, så att de täcker in lärandemålen och kan peka på att målen uppnåtts.

Enligt Olle Bälter skulle metodiken kunna användas inom alla ingenjörsutbildningar på KTH, liksom alla andra kurser som bygger på förståelse av begrepp.

– Vem vet, i framtiden kanske civilingenjörsutbildningarna kan kortas till 2,5 år?

Text: Christer Gummeson