Till innehåll på sidan

Miljövänliga företag överlever teknikskiften

Publicerad 2016-11-07

Hur kan näringslivet ställa om för att leva upp till klimatmålen? Företag som inte vågar satsa på miljövänlig teknik riskerar att gå under, enligt KTH:s forskare i industriell dynamik.

Pär Blomkvist.

– Vi står just nu inför ett massivt förändringstryck på grund av global uppvärmning och vårt beroende av fossila bränslen. Den omvandling som krävs för att hantera klimatförändringarna gör att vi behöver kunskap om industriella förändringsprocesser. Industriell dynamik har nog aldrig tidigare varit så aktuellt som nu, säger Pär Blomkvist , docent i industriell ekonomi och management.

Han är en av redaktörerna för nyutkomna boken A Dynamic Mind, som bland annat berättar om etablerade storföretag som inte lyckats överleva omvälvande teknikskiften.

– Facit lyckades inte hänga med i utvecklingen av digitala räknemaskiner. Nokia föll när Apple skapade en ny dominant design för smartphones. Kodak klarade inte omställningen till digitalt fotografi. Idag står bilindustrin inför en gigantisk omställning mot elektrifiering och vi kommer antagligen att se både vinnare och förlorare i den omvandlingen, säger Pär Blomkvist.

Avgörande för att hänga med när teknikutvecklingen tar fart är förmågan att se potentialen och att kunna anpassa sina affärsmodeller – vilket inte alltid är så lätt.

– Den nya tekniken är ofta sämre i början, jämfört med den etablerade och ens egna kunder kanske inte ens efterfrågar den initialt. Det krävs mod och kunskap om industriell dynamik för att våga satsa på ett teknikområde där man inte är säker på att omedelbart kunna räkna hem investeringarna. Etablerade och framgångsrika företag är ofta inlåsta i sin egen affärsmodell och konservativa när de möter omvälvande teknikskiften.

Text: Christer Gummeson

  • A Dynamic Mind, världens första lärobok i industriell dynamik, är tillägnad Staffan Laestadius, professor emeritus, som byggt upp ämnesområdet industriell dynamik på KTH.
  • Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom framförallt hållbar industriell omvandling, exempelvis övergången till det kontantlösa samhället, hållbara transport - och energisystem, och om råvarubaserad och om kunskapsintensiv industri.
  • Boken presenteras 22 november på Industriell ekonomi. Mer information: Pär Blomkvist